När är säljaren inte skyldig att fullgöra köpet?

2020-09-25 i Konsumentköplagen
FRÅGA
Jag, som privatperson, var i en butik för att köpa ett bord. Butiken hade då slut på bordet i lager men sa att det kommer finnas tillgängligt för avhämtning först den 5 augusti. Jag betalar för bordet på plats och får ett kvitto på köpet, vi kommer överens om att jag ska hämta bordet i butik den 5 augusti. Den 5 augusti åker jag till butiken och då säger säljaren jag köpte bordet av att bordet inte levererats till butiken än. Anledningen är att butikens leverantör blivit utsatt för en lagerstöld, där stora mängder varor helt enkelt stulits. Jag frågade då säljaren när bordet istället kan komma att levereras varpå säljaren meddelar att bordet inte kommer att kunna levereras alls. Anledningen är att butikschefen, som har ett ganska hett temperament, hamnat i dispyt med leverantören när denne inte kunde leverera butikens varor efter stölden. Butikschefen vägrar efter det ha med leverantören att göra, trots att leverantören vill leverera butikens varor så snart de har möjlighet. Kan jag kräva att butiken fullgör köpet?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du vill veta vilka påföljder som är aktuella vid säljarens dröjsmål och om du skulle kunna kräva fullgörelse. Nedan kommer jag redogöra i detalj för vad som gäller. En kort sammanfattning kommer finnas längst ned i dokumentet.

Kan jag kräva att butiken fullgör köpet? Det beror på.

Säljarens dröjsmål

Konsumentköplagen (KKöpL) är tillämplig lag vid köp av lös sak som en näringsidkare säljer till en konsument (1 § KKöpL). Dessutom är lagen tvingande till konsumentens fördel (3 § KKöpL).

Dröjsmål på säljarens sida föreligger om varan inte avlämnas eller avlämnas för sent och detta beror inte på köparen eller något förhållande på hens sida (9 § KKöpL). Detta verkar vara aktuellt i ditt fall, eftersom du aldrig fick bordet. Dröjsmål medför att du har vissa påföljder som du kan göra gällande gentemot säljaren, bl.a. hålla inne betalning, kräva fullgörelse, hävning och kräva skadestånd (10 § KKöpL).

Fullgörelse

Som sagt ovan har du rätt att kräva fullgörelse när säljaren har hamnat i dröjsmål (12 § första stycket KKöpL). Säljaren är dock inte skyldig att fullgöra köpet, om:

- Det föreligger ett hinder som säljaren inte kan övervinna, eller

- Fullgörelsen skulle förutsätta uppoffringar som inte är rimliga med hänsyn till köparens intresse av att säljaren fullgör köpet. Dock om ett sådant förhållande upphör inom rimlig tid, får köparen dock kräva att säljaren fullgör köpet (12 § andra stycket KKöpL).

Hinder som säljaren inte kan övervinna

Köparen är inte skyldig att fullgöra köpet om det föreligger ett hinder som hen inte kan övervinna. I detta fall har köparen hamnat i dröjsmål pga. leverantören har blivit utsatt för stöld. Detta är något som köparen inte kan övervinna – förutsatt att det bordet du ville ha inte längre finns.

Det framgår av din fråga att leverantören vill leverera varan så snart de har möjlighet. Detta kan medför att säljaren blir skyldig att fullgöra köpet eftersom det är något som hen faktiskt kan övervinna - alltså kan få tag på bordet.

Uppoffringar som inte är rimliga med hänsyn till köpares intresse av fullgörelse

Vi utgår nu från att det är något som köparen faktiskt kan övervinna (leverantören vill leverera). Säljaren behöver inte fullgöra köpet om fullgörelsen skulle medföra orimliga uppoffringar. Detta är en subjektiv bedömning och ska bedömas i det enskilda fallet. Eftersom jag inte känner till det hela – hur pass allvarligt är dispyten mellan säljaren och leverantören, lämnar jag bedömningen till dig.

Skulle det inte innebära orimliga uppoffringar, så är säljaren skyldig att fullgöra köpet.

Om det trots allt inte går att fullgöra köpet, har du rätt att häva köpet (13 § första stycket). Hävning skulle då innebära att du får tillbaka de pengarna du har betalat för bordet, eftersom du aldrig fick det.

Sammanfattning

Under vissa omständigheter är säljaren inte skyldig att fullgöra köpet – hävning blir då aktuellt. Säljaren är inte skyldig att fullgöra köpet om 1) det föreligger ett hinder som säljaren inte kan övervinna, eller 2) om fullgörelse skulle innebära orimliga uppoffringar. Huruvida säljaren uppfyller en av de två rekvisiten ska bedömas i det enskilda fallet.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Nabyiel Marionell
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Konsumentköplagen (1206)
2021-05-06 Är konsumentköplagen tillämplig när man binder bolån?
2021-05-03 Reklamation
2021-05-02 Vad kan vi göra när sängvaruhus nekar oss utnyttja god-sömn garanti?
2021-04-30 Kan jag reklamera en vara för ett fel jag upptäckte efter 2 månader?

Alla besvarade frågor (92029)