När är man obegränsat skatteskyldig?

2021-02-23 i Inkomstskatt
FRÅGA
Jag planerar att lämna Sverige för gott inom det kommande året och planerar att resa runt i världen på obestämd tid innan jag slår mig ner någonstans. Det ställer mig i en något luddig situation skatterättsligt. Då jag inte har några direkta kopplingar till Sverige (bostad, familj, arbete, företag), och i stort sett alla mina pengar har flyttats till bankkonton i utlandet, har jag svårt att se att jag skulle vara obegränsat skatteskyldig efter att jag skriver ut mig. Men då jag inte heller kommer vara bosatt i något land en längre tid innebär det också att jag inte kommer ha någon skatterättslig hemvist i utlandet heller (baserat på den generella 183 dagarsregeln). Så min fråga är då, måste man ha en skatterättslig hemvist någonstans för att inte anses obegränsat skatteskyldig enligt svensk lag?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till lawline!

Jag förstår din fråga som att du vill veta om du kommer vara skatteskyldig i Sverige under din jorden-runt resa. Jag kommer i mitt besvarande använda mig av Inkomstskattelagen (IL).

Vad säger lagen? - Förutsättningar för att vara obegränsat skatteskyldig i Sverige återfinner vi i 3 kap 3 § IL.Där anges att personer som:

1: Är bosatta i Sverige

2: Stadigvarande vistandes i Sverige

3: Den som har väsentlig anknytning till Sverige och har varit bosatt i Sverige.

I och med att du inte kommer vistas eller längre bo i Sverige så är det punkt nr 3, väsentlig anknytning till Sverige och tidigare varit bosatt som kan vara av intresse. Vid bedömning om väsentlig anknytning ska man utgå från 3 kap 7 § IL. Där stipuleras följande, som är av intresse för bedömningen:

-Om man har bostad som funkar som åretruntboende.-Om man har sin familj i Sverige.-Innehar ekonomiska tillgångar som ger väsentligt inflyttande över näringsverksamhet. -Fastighet i Sverige.

För att presumtionen ska anses bruten måste man visa att ingen av omständigheterna i 3 kap 7 § IL föreligger eller är att anse som relevant. Då kan man argumentera för att obegränsad skatteskyldighet inte inträder genom att de inte finns väsentlig anknytning då du inte verkar ha någon anknytning till Sverige i princip.

Vad gäller för dig – Nu när du flyttar utomlands och ska bo året runt så måste du antigen vara bosatt, stadigvarande vistande eller ha nära anknytning till landet. Något krav på att du måste ha en hemvist i en annan stat uppställs inte. Du behöver alltså inte flytta till ett annat land för att undvika att bli obegränsat inkomstbeskattad.

Oscar Rudén
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Inkomstskatt (210)
2021-09-24 Ska mitt avgångsvederlag utbetalas som ett brutto- eller nettolönebelopp?
2021-09-15 Sugar dating: laglighet och skatteplikt
2021-09-07 Skatt på förmåner
2021-08-07 Har vi rätt till uppskov?

Alla besvarade frågor (96581)