När är ett hyresavtal ogiltigt?

2015-03-13 i Hyresavtal
FRÅGA
Hej,jag ska hyra ett rum och har varit dum nog att skriva på ett kontrakt där mina personuppgifter står med och skicka till uthyraren. Den här rumuthyraren, visar det sig efter att jag googlat, är en riktig lurendrejare. Som i efterhand har krävt hyresgäster på hyror och anmält dem till kronofogden. (http://www.sydsvenskan.se/lund/kronofogden-verktyg-for-okand-hyresvard/)Jag har inte betalat något alls än, men jag vill ju inte ha något mer med den här personen att göra. Men det finns alltså ett kontrakt. Kan jag på något sätt ogiltigförklara det här kontraktet?Det är nästa två veckor till dess att jag skulle flytta in, vilket jag alltså inte vill.Tack så mycket för hjälpen.
SVAR

Hej och tack för att ni kontaktar LawLine med era frågor!

För det första vill jag säga att det inte i sig självt är någon fara att få ett krav från Kronofogden. Så länge ni bestrider kravet kan inte kronofogden meddela ett utslag och om hyresvärden efter det fortfarande önskar ha betalt måste han föra processen vidare i tingsrätt. Och det stora flertalet näringsidkare, med undantag för de allra minsta, är skyldiga att ge sin kund ett kvitto. Ni kan alltså hänvisa till skatteförfarandelagen och säga att lagen ger er en rätt att få ett skrivet kvitto på hyresinbetalningen. På så vis kan ni försäkra er om att ni har tillräcklig bevisning för att kunna vinna ett eventuellt mål i tingsrätten.

Vad det då gäller frågan om ni har några möjligheter att ogiltigförklara kontraktet. Det är svårare än vad man kan tro att få ett avtal ogiltigt eller overksamt. Huvudregeln i Sverige är att avtal ska hållas. Men det finns ett par regler som gör det möjligt för en part att komma bort från ett avtal. Om avtalet innehåller ett avtalsvillkor som är oskäligt med hänsyn till avtalets innehåll, omständigheterna vid avtalets tillkomst eller senare inträffade förhållanden och omständigheterna i övrigt får avtalsvillkoret jämkas eller lämnas utan avseende. Om avtalsvillkoret är viktigt för avtalet i sin helhet kan hela avtalet lämnas utan avseende.

Men det går antagligen inte att hävda att det ni fått veta om hyresvärden skulle göra ett avtalsvillkor i ert kontrakt oskäligt. Möjligtvis skulle de nyheter ni fått om hyresvärden kunna utgöra en sådan övrig omständighet som göra hela avtalet oskäligt. Men här ska man komma ihåg att rättssystemet ofta inte önskar lägga hinder i vägen för den som använder sig av de verktyg samhället tillhandahåller för att man ska kunna få sina skulder betalda. Att hyresvärden använt sig av kronofogden för att driva in betalningar är därför med stor sannolikhet inte någonting som gör avtalet oskäligt.

Det finns sedan ett par ytterligare rättsregler och rättsgrundsatser som tillåter en att frångå ett avtal. Men enligt min uppfattning går det inte att utifrån dem hämta något klart stöd för att ni skulle ha rätt att frånträda avtalet. Vidare är många av dessa regler som avgör när ett avtal är ogiltigt öppet formulerade, och det är därför svårt att förutse utgången i en eventuell process.

Därför, vad jag rekommenderar er att göra, är att fortsätta avtalsförhållandet. Men för att säkra er mot framtida processer ska ni kräva kvitton, spara intyg på bankuttag om ni betalar kontant, och eventuellt betala er hyresvärd tillsammans med en kompis som då kan bevittna transaktionen. Allt det gör att ni står tryggt om ni mot all förmodan skulle få ett krav riktat mot er vid en senare tidpunkt. Vidare har ni all rätt att säga upp avtalet, men i sådant fall måste ni ta i beaktande den uppsägningstid som gäller för avtalet. Det är normalt 3 månader räknat från och med närmaste följande månad.

Det kan också vara som så att distansavtalslagen är tillämplig på ert avtal och i sådana fall har ni en ångerrätt som sträcker sig 14 dagar från det att ni ingick avtalet. Om ni kan ge mig en kort beskrivning av hur avtalet ingicks, hur ni fick reda på hyresvärden och hans tjänster, så kan jag ge en ungefärlig prognos om distansavtalslagen äger tillämpning i ert fall.

Hoppas ni fått den hjälp ni behöver.

Vänligen,

Viktor Persson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Hyresavtal (1368)
2020-07-12 Hur räknas uppsägningstiden för en hyresrätt?
2020-07-09 Besittningsskydd och besittningsbrytande grunder
2020-07-08 Lägenhet smutsig vid inflytt - vilka rättigheter har vi?
2020-07-06 Hur bevittnas ett hyreskontrakt?

Alla besvarade frågor (81824)