När är en vara avlämnad och vilken betydelse har det?

2018-11-14 i Köplagen
FRÅGA
Varför är tidpunkten för avlämnandet av en vara så betydelsefull? Och när anses en vara som avlämnad?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Betydelsen av varans avlämnande
Varans avlämnande har betydelse för vem av köparen och säljaren som står risken för varan eftersom det är när varan avlämnas som risken övergår på köparen, 13 § Köplagen (KöpL). Den som står risken för varan har också ansvar för varan. I 12 § KöpL anges vad innebörden av detta är. Om det är köparen som bär risken för varan, så måste köparen betala för varan oavsett om varan har kommit bort eller skadats på något sätt genom en händelse som inte beror på säljaren. Om det fortfarande är säljaren som bär risken för varan och det uppkommer kostnader före varans avlämnade som inte beror på köparen, ska säljaren ansvara för dessa kostnader, 11 § KöpL. Eftersom risken övergår till köparen först när varan har avlämnats får tidpunkten för avgörandet betydelse.

När är en vara avlämnad?
En vara ska anses vara avlämnad när det har skett i enlighet med vad som sägs i avtalet. Utöver det gäller särskilda regler för hämtnings- respektive transportköp.

Vid hämtningsköp, då köparen ska hämta varan hos säljaren, ska varan anses vara avlämnad när köparen har tagit hand om varan, 6 § KöpL. Om köparen ska hämta varan på annan plats än hos säljaren övergår risken när köparen har fått reda på att varan finns tillgänglig för avhämtning och det är dags för avlämnande, 13 § tredje stycket KöpL.

Vid transportköp, då varan ska transporteras till köparen, gäller olika avlämningstidpunkter beroende på om transporten sker inom en och samma ort eller ett område där säljaren brukar sköta transporten av liknande varor eller om transporten sker utanför sådan ort. Om transporten ska ske inom sådan ort ska varan anses vara avlämnad när varan överlämnas till köparen, 7 § första stycket KöpL. Om transporten ska ske utanför sådan ort är utgångspunkten att avlämnandet anses ske redan när varan överlämnas till den aktuella transportören om parterna inte har avtalat om något annat. Detta innebär att om varan försvinner eller skadas under transporten efter det att säljaren har överlämnat varan till transportören, är köparen ändå skyldig att betala för varan eftersom det då är köparen som står risken för varan, 12 § KöpL. Ett annat alternativ i transportköpsfallen är om säljaren själv utför transporten. I detta fall anses varan avlämnad när den överlämnas till köparen, 7 § andra stycket KöpL.

Det kan även tilläggas att om köparen medverkar till att varan inte kan avlämnas i rätt tid så övergår risken ändå på köparen om säljaren har gjort vad som krävs av honom för att försöka få till avlämnandet av varan, 13 § andra stycket KöpL.

Slutligen kan det påpekas att risken aldrig kan övergå till köparen om det inte har skett åtgärder som på något sätt klargör att den aktuella varan är avsedd för köpare, 14 § KöpL.

I konsumentförhållanden
Konsumenter anses vara skyddsvärda. Av den anledningen finns det regler som till avviker från ovanstående reglering som gäller i andra fall än i konsumentförhållanden. I detta fall anses en vara vara avlämnad först när köparen har fått varan i sin besittning, 6 § Konsumentköplagen. Även i dessa fall övergår risken vid varans avlämnande, alltså när konsumenten har fått varan i sin besittning, 8 § Konsumentköplagen.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar

Josefine Björling
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (973)
2019-05-19 Fel som uppkommit under transport till följd av oförsvarlig förpackning
2019-05-19 Ohyra innan tillträde till bostadsrätt.
2019-05-09 Vad gäller vid ångerrätt i Köplagen?
2019-05-09 Kan jag stämma säljare som inte uppfyllt avtalsvillkor och skickat mig en skadad vara?

Alla besvarade frågor (69126)