FrågaAVTALSRÄTTGåva08/09/2019

När är en gåva fullbordad?

Gåva, lösöre.

Gåvobrev finns. Om gåvan står kvar hos givaren vid dennes död, är gåvan då ej fullbordad och alltså ogiltig? Gåvomottagaren är ej bröstarvinge.

M a o kan bröstarvingarna kräva att denna gåva ska ingå i bodelningen mellan arvtagarna?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

För att en gåva skall vara fullbordad och därmed ingå i gåvotagarens egendomsmassa krävs att den kommit i tagarens besittning, dvs är i dennes omedelbara kontroll. En gåvoutfästelse kan även bli bindande om man i skuldebrev eller annan handling utfäster avsikten att ge gåva. Således måste denna handling kommit i tagarens besittning för att bli bindande (1 § gåvoL).

För att gåvor ska bli bindande krävs att antingen gåvan eller någon handling som utfäster en gåva är i gåvotagarens besittning. Således kan inte bröstarvingarna kräva att den tilltänka gåvan ska tillfalla dem.

Hoppas du fick svar på din fråga,

MVH

André BlomquistRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Gåva? Vi hjälper dig till fast pris!

Köpeavtal eller Gåvobrev1495 kr

Upprättande av överlåtelsehandling som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon. Avtalet kan exempelvis gälla köp/gåva av bil, husdjur, pengar eller möbler. Gäller avtalet aktieöverlåtelser, vänligen klicka här för en offert.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning