När är dröjsmål med betalning grund för förverkande av hyresrätt?

2018-11-04 i Hyresavtal
FRÅGA
Hej!Jag frågar åt en vän som hyr en lägenhet, ett vandrarhem ombyggt till lägenheter.Hon har nu halkat efter med hyran(1mån) och enligt avsnittet i kontraktet där man kan lägga till egna premisser så står det att: "hyran skall betalas i god tid, varje månad". Hyresvärden vill nu vräka henne utan varning eller chans till att försöka lösa situationen så jag undrar nu, får hyresvärden göra på detta viset? Det ska tilläggas att det är ett kommande barn med i bilden då hon är gravid. Mvh
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Området är ganska omfattande varför jag har försökt dela upp frågan i olika rubriker. Först anges när en hyresrätt anses förverkad på grund av dröjsmål med betalningen. Sist anges chansen till återvinning av hyresrätten när denna har förverkats.

Förverkande av hyresrätten på grund av dröjsmål med betalning

I 12 kap. 42 § punkt 1 jordabalken anges att en bostadslägenhet blir förverkad om hyresgästen dröjer med att betala hyran mer än en vecka efter förfallodagen. Förfallodagen är tidigast sista vardagen innan månadens början (se 12 kap. 20 § jordabalken). Hyresrätten är dock inte förverkad om rättelse sker innan hyresvärden sagt upp avtalet (12 kap. 43 § jordabalken).

Betalas hyran innan hyresvärden har sagt upp avtalet kan således inte dröjsmålet vara en grund för förverkan, även om dröjsmålet är längre än en vecka. Värt att notera är att en uppsägning ska ske skriftligt, alternativt genom stämningsansökan till domstol om att hyresförhållandet ska upphöra eller ansökan om vräkning som delgivits hyresgästen. (se 12 kap. 8 § st 1 och st 6 jordabalken). Om hyresförhållandet inte varat i mer än tre månader kan en uppsägning dock ske muntligt.

Din vän har således en chans att hindra förverkande om hyresvärden inte sagt upp avtalet än genom att betala hyran.

Möjlighet till återvinning

Om hyresvärden väl har sagt upp avtalet på grund av dröjsmål med betalning och hyresgästen inte har betalat innan detta så är hyresrätten förverkad. Dock finns det en chans till återvinning för hyresgästen i dessa situationer. Återvinningen innebär att hyresgästen har tre veckor på sig att betala hyran efter att underrättelse om återvinningsmöjligheten har lämnats till hyresgästen, vilket ska lämnas vid uppsägningen.

En avhysning får inte ske innan dessa tre veckor har gått. Fristen räknas från att hyresgästen fått underrättelsen om återvinningsmöjligheten. Om man inte har fått en underrättelse så börjar inte fristen löpa. (se 12 kap. 44 § jordabalken)

Slutsats

Eftersom din vän har en månads dröjsmål med betalning av hyran så har hyresvärden rätt att säga upp avtalet i förtid (förverkande). En sådan uppsägning kan göras muntligen om hyresförhållandet inte varat i mer än tre månader. Annars sker det skriftligen eller genom ansökan om avhysande enligt lagen om betalningsföreläggande och handräckning, alternativt stämningsansökan hos domstol. Om din vän betalar hyran innan detta har skett så är inte dröjsmålet längre grund för uppsägning av hyresavtalet.

Om en uppsägning har gjorts innan betalning och hyresrätten därmed är förverkad så har din vän fortfarande chans till att behålla hyresrätten. Hyresvärden är nämligen skyldig att lämna underrättelse om återvinningsmöjligheten som finns för din vän enligt 12 kap. 44 § jordabalken. Efter underrättelsen har din vän tre veckor på sig att betala hyran för att få behålla hyresrätten. Om en underrättelse om återvinningsmöjligheten inte har skett så har inte fristen på tre veckor börjat löpa.

Vill du ha mer rådgivning eller hjälp av en jurist?

Då kan du vända dig till vår telefonrådgivning eller boka tid med en jurist

- Boka tid med en jurist för 1699 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.

- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.

Vänligen,

Daniel Karl
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Hyresavtal (1135)
2019-04-17 Hur lång uppsägningstid gäller för hyresavtal i privat bostad?
2019-04-17 Hotfull hyresgäst - kan jag häva avtalet?
2019-04-11 Uppsägande av hyresavtal vid betalningsanmärkning
2019-04-10 Vad gäller vid uppsägning gällande uthyrning av bostadsrätt?

Alla besvarade frågor (67937)