När anses köp bindande?

2020-07-25 i Anbud och accept
FRÅGA
Hej! Jag undrar om köp mellan privatpersoner över Facebook är bindande direkt köparen skrivit att den vill köpa, eller gäller det från och med då köparen betalat? Mvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga är av avtalsrättslig karaktär och bestämmelserna finns därmed huvudsakligen i avtalslagen (AvtL). I mitt svar kommer jag först att tala om avtalsrätten ur ett mer generellt perspektiv för att sedan försöka applicera detta i ditt konkreta fall.


Hur sluts ett avtal?

Ett avtal anses ha kommit till stånd (slutits) genom anbud och accept (1 § AvtL). Alltså att någon erbjuder motparten någonting och motparten accepterar erbjudandet. Det är dock inte alltid så enkelt att avgöra vad som faktiskt är ett anbud och en accept i praktiken.


Begreppet "utbud"

Istället för att lämna ett anbud kan man tala om ett utbud. Detta brukar man säga är ett typ av erbjudande som man gör för att etablera kontakt och diskussion mellan två parter för att i ett senare skede kunna sluta ett avtal (9 § AvtL). Exempel på utbud är annonser i tidningar som vänder sig till en större personkrets eller prislapparna i en matvarubutik.


Om vi tar exemplet matvarubutik så anses prislappen på varan vara ett utbud, när kunden väljer att lägga upp varan vid kassan anses denna handling utgöra ett anbud och när kassabiträdet accepterar betalningen anses detta som accept.


Det kan alltså vara svårt att skilja mellan vad som är utbud och vad som är anbud


Begreppet "oren accept"

Om ena parten lämnar ett anbud och den andra parten väljer att lämna en accept som inte helt och hållet stämmer överens med anbudet, kallas accepten för oren accept. Detta innebär att avtal inte kommit till stånd utan den orena accepten anses utgöra ett nytt anbud som sedan måste accepteras av den första parten (6 § AvtL).


Sammanfattning av begreppen

Så för att förenklat förklara begreppen kan man säga att:

Anbud = Ett erbjudande om att sluta avtal

Accept = Godkännande om att sluta avtal

Utbud = Ett allmänt erbjudande om att sluta avtal. Detta kräver ett anbud från motparten som sedermera den som lämnat utbudet måste acceptera

Oren accept = En accept som på grund av ändring(ar) inte helt stämmer överens med anbudet. Detta anses utgöra ett nytt anbud.

Ditt konkreta fall

Utifrån din fråga är det svårt för mig att avgöra om det rör sig om ett utbud eller om ett anbud. Om det är att anse som ett anbud anses köpet bindande i den stund köparen skrivit att den vill köpa.

Rör det sig istället om ett utbud anses köpet bindande först när den som lämnat utbudet väljer att acceptera köparens anbud.


Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Önskar du ytterligare rådgivning kan du vända dig till vår juristbyrå.

Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.

Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:

Telefon: 08-533 300 04

Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00

Filip Karlsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Anbud och accept (319)
2021-02-20 Är ett mejl med prisuppgift ett anbud?
2021-02-18 Kan man bli stämd om man inte vill fullfölja ett avtal?
2021-02-17 Gäller mitt gamla avtal om jag inte accepterat det nya avtalsförslaget?
2021-02-17 Kan en vice VD binda ett bolag i samband med ett avtalsslut?

Alla besvarade frågor (89537)