När anses en gäldenär vara på uppenbart obestånd?

Hej!

När har en gäldenär ett "uppenbart obestånd"?

Lawline svarar

Hej!

Att en gäldenär är på obestånd innebär att han eller hon inte kan betala sina skulder. För att anses vara på obestånd skall det inte bara vara tillfälligt som gäldenären inte kan betala.

Att gäldenärens skulder överstiger dennes tillgångar behöver inte i sig innebära att denne är på obestånd. Om man själv ansöker om att bli försatt i konkurs antas man automatiskt vara på obestånd.

När någon annan ansöker om att sätta någon i konkurs måste denne göra sannolikt att gäldenären är på obestånd för att denna skall bli försatt i konkurs för de fall då ansökan bestrids. Om ansökande lyckas göra det sannolikt att gäldenären är på obestånd är det upp till gäldenären att motbevisa detta då:

Gäldenären vid utmätning, som skett inom de närmaste sex månaderna före konkursansökan, visat sig sakna tillgångar för full betalning av skulden, eller han inställt sina betalningar.
Gäldenär, som är bokföringsskyldig, och som inte efter uppmaning att betala klar och förfallen skuld gjort detta inom en vecka efter uppmaningen och ansökan om konkurs görs inom tre veckor därefter. I uppmaningen skall anges att konkursansökan kan komma att göras, se närmre konkurslagen 2 kap 8-9 §§

Med vänliga hälsningar

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Konkurs? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”