När anses en gäldenär vara på uppenbart obestånd?

2015-04-23 i Konkurs
FRÅGA
Hej!När har en gäldenär ett "uppenbart obestånd"?
SVAR

Hej!

Att en gäldenär är på obestånd innebär att han eller hon inte kan betala sina skulder. För att anses vara på obestånd skall det inte bara vara tillfälligt som gäldenären inte kan betala.

Att gäldenärens skulder överstiger dennes tillgångar behöver inte i sig innebära att denne är på obestånd. Om man själv ansöker om att bli försatt i konkurs antas man automatiskt vara på obestånd.

När någon annan ansöker om att sätta någon i konkurs måste denne göra sannolikt att gäldenären är på obestånd för att denna skall bli försatt i konkurs för de fall då ansökan bestrids. Om ansökande lyckas göra det sannolikt att gäldenären är på obestånd är det upp till gäldenären att motbevisa detta då:

Gäldenären vid utmätning, som skett inom de närmaste sex månaderna före konkursansökan, visat sig sakna tillgångar för full betalning av skulden, eller han inställt sina betalningar.
Gäldenär, som är bokföringsskyldig, och som inte efter uppmaning att betala klar och förfallen skuld gjort detta inom en vecka efter uppmaningen och ansökan om konkurs görs inom tre veckor därefter. I uppmaningen skall anges att konkursansökan kan komma att göras, se närmre konkurslagen 2 kap 8-9 §§

Med vänliga hälsningar

Felicia Idbrant
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Konkurs (235)
2020-06-30 Förmånsrätt i konkurs
2020-06-01 Kan jag sätta mitt företag i konkurs vid tvist om fordran?
2020-05-27 Kan min makes företags konkurs påverka mig?
2020-05-03 Blir jag av med mina fordringsägare om jag begär mig själv i konkurs?

Alla besvarade frågor (81824)