FrågaKÖPRÄTTKöplagen28/01/2021

När anses det vara fel i vara trots undersökning vid köptillfället?

Hej! Sålde en bil av 2014 års modell den 30/12-20. Vi hade ägt den i 7-8 månader, aldrig haft problem med bilen. Nu nästan 1 månad efter hör köparen av sig och säger att bilen börjat rosta på ena bakskärmen. Hen anser att det är ett dolt fel. Det fanns ingen tendens alls på någon rost i våran ägo. Hen påstår att bilen är dåligt rostlagad, och antagligen har det gjorts innan vi köpte den. Hen kollade över bilen noga efter rost och brister på bilen men hittade inget vid köptillfället.

Är det ett dolt fel om bilen börjar rosta under lacken så det blir så kallade "rostbubblor" 1 månad efter köp? Eller vad säger lagen?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag utgår från din fråga att ni båda är privatpersoner vilket gör Köplagen tillämplig. Varan ska stämma överens med vad köparen med fog kunnat förutsätta (17 § Köplagen). Med detta menas att bilen inte får avvika från vad man kan förvänta sig av en bil. Köparen har som du beskriver det undersökt varan innan köpet. Har köparen undersökt varan så är det svårt att åberopa fel som man bör ha upptäckt vid en sådan undersökning (20 § Köplagen).

Detta skulle kunna anses som dolda fel, vilket säljaren ansvarar för om felen fanns vid tidpunkten för riskövergången även om felet visar sig först senare (21 § köplagen). Frågan är då huruvida detta är ett fel som fanns vid köptillfället och om det i sådana fall är någonting som bör ha upptäckts. Det är alltså av vikt att avgöra om sådana skador kan uppkomma på 1 månad, eller om det är ett sådant fel om bör varit synligt vid köptillfället. Det finns alltså tre möjliga scenarion:

1. Är skadan av sådan art att det fanns vid köptillfället men som man inte kunnat se och felet visar sig först senare, kan det anses som dolt fel och du som säljare blir ansvarig.

2. Fanns skadan vid köptillfället och anses vara en skada man bör upptäcka vid en undersökning, och köparen undersökt varan i fråga, kan denne inte åberopa felet.

3. Är det däremot ett fel som uppkommer på 1 månad och som alltså inte fanns vid köptillfället blir du som säljare inte ansvarig.

Sammanfattningsvis måste en bedömning göras om skadan kan anses funnits på varan vid köpet och om det är en skada som man bör upptäcka vid en undersökning som köparen genomfört.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Isabelle EngströmRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Köplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo