När aktualiseras fel vid bilköp?

2020-07-30 i Konsumentköplagen
FRÅGA
Hejsan, köpte en bil från en bilfirma i Stockholm den 7maj 2020 som var från 2014 som gått ca 11tusen mil En exklusiv familje bil.Den 7 juni precis 1 månad efter köpet så slutade bilen fungera och det har blivit något strul med motorn då den inte klara av att gå på tomgång längre eller att köras. Så vi tar kontakt med den kända bilfirman från Stockholm igen och han ber mig frakta bilen till en verkstad i Stockholm så jag fick boka en biltransporter som körde den på lastbilen till verkstaden den 13juni 2020. Nu har det gått ca 1 månad och jag står utan bil med min familj nu under semestern och får ingen återkoppling när den planeras att bli klar av varken verkstaden eller bilhandlaren. Hur skall jag gå tillväga? Tycker det gått en ganska lång tid nu utan bil och vet inte hur jag skall gå tillväga. När bilen köptes skrev bilhandlaren en varudeklaration att allt fungerar utan problem. Efter 2 veckor slutade acn fungerade och 2 veckor efter det dog hela motorn som sagt. Vad kan jag göra och hur skall jag gå tillväga? Mvh
SVAR

Hej!

Tack för att du väljer att vända dig till Lawline med din fråga.

Jag utgår från att du köpt bilen i egenskap av konsument utav en näringsidkare. Detta innebär att Konsumentköplagens (KKL) regler blir tillämpliga (1 § KKL). Notera att KKL är tvingande till konsumentens förmån, det innebär att avtal som missgynnar konsumenten i förhållande till KKL regler är utan verkan (3 § KKL). Däremot får man alltid avtala om bättre villkor för konsumenten. Vid köp av bilen fick du troligtvis ett avtal, det vore bra om du såg över det ifall det skulle vara så att du fått förmånligare villkor än vad som anges i KKL. Nedan kommer jag att redovisa vad som gäller förutsatt att inget annat är avtalat.

Min bil slutade fungera en månad efter köpet

Det verkar redan vara klargjort att det föreligger fel i bilen och det verkar även som om säljaren är medveten om detta. Jag vill dock kort gå igenom vad ett fel närmare innebär enligt KKL innan jag går in på vad som gäller i ditt fall.

Det föreligger fel i bilen om den avviker i fråga om kvalitet eller andra egenskaper jämfört med vad som anges i avtalet (16 § 1 st. KKL). Det föreligger även fel i bilen om bilens skick avviker från annons beskrivningen eller från uppgifter som säljaren lämnat före köpet (19 § 1 st. KKL). Det föreligger dessutom fel i bilen om den avviker från vad du med fog kunnat förvänta dig av köpet i förhållande till bilens skick, ålder och övriga omständigheter (17 § KKL).

Min bedömning hamnar i att det troligtvis föreligger fel i bilen, det är dock svårt för mig att veta utan fler uppgifter.

Min bil ska avhjälpas, vad innebär det?

Vid ett fel kan du som köpare kräva omleverans, prisavdrag, avhjälpande eller ersättning för att själv få felet avhjälp. Du kan dessutom häva köpet och kräva eventuell skadestånd för skada du lidit (22 § KKL).

Du skriver att bilen är tillbaka hos bilfirman, innebärande att ett avhjälpande ska ske. Ett avhjälpande innebär att säljaren ska åtgärda problemen inom skälig tid från det att du framställer dina krav. Det ska dessutom ske utan kostnad för din del eller väsentlig olägenhet (26 § 3 st. KKL). Det framgår inte av din fråga om säljaren lovat dig att bilen ska vara färdig inom en viss tidsfrist varav jag utgår från att ingen sådan tid finns. Det innebär dock inte att säljaren får ta hur lång tid på sig som helst. I förarbetena till KKL anges att ett avhjälpande bör kunna klaras av på ett par dagar. I de fall det inte är möjligt bör köparen få tillgång till en ersättningsvara.

Mitt avhjälpande har tagit för lång tid

Du har varken fått en ersättningsvara eller respons från bilfirman. Det har alltså skett en fördröjning och ett avhjälpande har inte skett inom skälig tid. Du står dessutom utan bil under din semester, varav det går att säga att det orsakat dig en väsentlig olägenhet.

Med hänsyn till din situation kan du nu eventuellt välja att häva köpet (28 § och 29 § KKL). Att häva köpet innebär att du får dina pengar tillbaka och att du återlämnar bilen. Du kan dessutom kräva skadestånd för utgifter relaterade till felet, exempelvis om du varit tvungen att hyra en annan bil under reparationstiden (30 § och 32 § KKL).

Vad ska jag göra nu?

Mitt råd är att du försöker kontakta säljaren igen och framställer krav om ersättningsvara alternativt hävning av köpet. Om säljaren fortfarande inte svarar kan du försöka skicka brev, e-mail eller besöka bilfirman. Får du ingen hjälp av bilfirman så kan du eventuellt ta hjälp av ett juridiskt ombud. Du är välkommen att boka tid med våra jurister här eller ringa oss på 08-533 300 04.

Lycka till!

Vänliga hälsningar,

Sanaria Saad
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Konsumentköplagen (1157)
2021-02-24 Vem har ansvaret för att en vara stjäls efter att den har levererats utanför köparens dörr?
2021-02-24 Kan jag kräva tillbaka pengarna om avhjälpandet dröjer?
2021-02-23 Reklamation konsumentköplagen
2021-02-21 Möjligheten till hävning

Alla besvarade frågor (89488)