När äger min maka fastigheten enligt skattemyndigheten?

2020-12-31 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA
Hej! Jag har gett bort halva mitt ägande i en fastighet till min fru. Gåvobrevet är registrerat på skattemyndigheten och det hela är kungjort i Post och inrikes tidningar.Min fråga är, när äger min fru i skattemyndigheten ögon fastigheten? När kan hon göra ROT avdrag i sitt namn?
SVAR

Hej, och tack för att du valt att ställa din fråga till Lawline!

Din fråga rör fastighetsrätt och handlar om registrering av gåva mellan makar.

Gåvohandling

I din fråga har du förklarat att du formulerat en gåvohandling genom gåvobrev. När Skatteverket fattat beslut om registreringen, har detta förts in i äktenskapsregistret. Därefter har Skatteverket annonserat den i Post- och Inrikes Tidningar, som du nämner ovan.

Vid gåva av fastighet gäller samma formkrav som för köp av fastighet (4 kap. 1-3 § JB). När gåvobrevet är på plats och i sin ordning, ska man ansöka om lagfart.

Lagfart

Lagfart görs genom Lantmäteriet som inskrivningsmyndighet. Det måste göras inom tre månader från undertecknandet av gåvobrevet (20 kap. 2 § JB). Om du inte ansöker om lagfart inom föreskriven tid, får inskrivningsmyndigheten förelägga vite för lagfartsskyldighetens fullgörande (20 kap. § 3 JB). Lagfarten är ett officiellt bevis på att din fru är en lagfaren ägare till fastigheten.

ROT-avdrag

ROT-avdrag aktualiseras om man äger bostaden under den period som arbetet utförs. Din frus förvärvshandlingar ska kunna visa när hon blev ägare till bostaden. För mer information beträffande villkor för att få rotavdrag återfinns en checklista på Skatteverkets hemsida.

Vänligen,

Natalin Kabro
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2032)
2021-04-11 Kan jag omklassificera min fastighet till fritidsboende?
2021-04-11 Kan mina grannar spela hockey på tomten trots att det låter högt?
2021-04-08 Vem han ansvar vid försäljning av bostadsrätt eller fastighet?
2021-04-02 Får obehöriga gå igenom min gård med stöd i allemansrätten?

Alla besvarade frågor (91198)