Namninsamling vid utvisning

2021-10-11 i Myndigheter
FRÅGA
Hur fungerar namninsamlingar? Om någon ska utvisas, vad gäller för en namninsamling och hur går man till väga?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Om jag förstår din fråga rätt så undrar du huruvida en namninsamling kan påverka beslut om utvisning. Jag tänkte inledningsvis redogöra för vad som gäller vid beslut om utvisning och sedan diskutera namninsamlingens påverkansmöjligheter.

Utvisning

Utvisning regleras i utlänningslagen. Där står att en person får utvisas om han eller hon saknar de tillstånd som krävs för att få uppehålla sig i landet (8:6). Enligt 8:7 ska det vid beslut om utvisning beaktas om hinder föreligger. Exempel på sådana hinder är att utvisning till landet ifråga skulle innebära fara för personens liv eller att det föreligger risk för exempelvis tortyr eller förföljelse (12:1 och 2).

Beslut om utvisning meddelas av Migrationsverket, Migrationsdomstolen eller Migrationsöverdomstolen. När brott föranleder utvisningen meddelas beslut av domstol och Polismyndigheten. Beslutet verkställs vanligtvis av Migrationsverket (12:14).

Beslut om utvisning kan överklagas. Om beslutet kommer från Migrationsverket överklagar man till en migrationsdomstol (14:2). Polismyndighetens beslut överklagas däremot till Migrationsverket (14:1). Enligt 18:1 ska den som åtgärden avser tilldelas ett offentligt biträde.

Namninsamling

En namninsamling är en lista med underskrifter som gjorts för eller emot något. Listan lämnas sedan över till en beslutsfattare för att visa denne att många människor har en viss åsikt i frågan.

Namninsamlingar påverkar dock inte Migrationsverkets beslut. I en intervju med Sveriges Radio (länk) påpekade en sektionschef på Migrationsverket att det är många vars ärenden inte kommer till allmänhetens kännedom och att det därför är viktigt att beslutsfattandet sker i enlighet med lagstiftningen och inte påverkas av annat. I 5 § FL står att myndigheter endast får vidta åtgärder som har stöd i rättsordningen och att myndigheten i sin verksamhet ska vara saklig och opartisk. Det får förstås som att det är av stor vikt att beslutsfattandet sker på objektiva grunder och inte bör påverkas av andra faktorer, exempelvis en namninsamling.

Däremot kan en namninsamling signalera till exempelvis lagstiftaren att många är av viss åsikt i en fråga, vilket skulle kunna påverka framtida lagstiftning. En namninsamling kan således vara ett verktyg för att bilda opinion i viss fråga.

Sammanfattning

En namninsamling kommer inte påverka Migrationsverkets beslut i enskilt fall. Däremot kan en namninsamling skapa opinion och påverka framtida lagstiftning, som Migrationsverket senare har att förhålla sig till.

Hoppas att du fått svar på din fråga och återkom gärna vid ytterligare funderingar!

Vänligen,

Viktoria S
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Myndigheter (445)
2021-10-21 Om att lägga till ett efternamn som har funnits i släkten längre tillbaka
2021-10-17 Sekretess inom socialtjänsten
2021-10-17 Hur överklagar man ett beslut om försörjningsstöd?
2021-10-16 Får en myndighet ta ut en avgift för en kopia/avskrift av en allmän handling?

Alla besvarade frågor (96475)