Namn och bild i reklam

FRÅGA
Hej!Jag har en fråga gällande marknadsföring och bilder som publiceras online på en företagshemsida. Jag har sagt upp mig från min arbetsplats för ca 5 månader sedan på grund utav att jag blev väldigt illa behandlad av cheferna, min fackliga organisation var även inblandad i fallet. Mina före detta chefer har publicerat bilder på personalen som marknadsföring på sin hemsida. Jag har flera gånger sagt att jag inte vill vara med på bild, och ”klarat” mig från att behöva ställa upp på bild. När vi fick en ny butikschef kände jag mig tvingad att ställa upp på bild (det var inget tvång eller hot) men jag blev pressad till det då alla i butiken skulle vara med och representera ”vår” butik genom en bild på företagets hemsida. När jag avslutade min anställning bad jag om att bilden på företagets hemsida skulle plockas bort, eftersom att mina före detta chefer behandlat mig illa vill jag inte promota dem genom att sammankopplas med företaget efter att min anställning avslutats. Men bilden ligger fortfarande kvar, har de verkligen rätt att låta bilden ligga kvar på hemsidan? Stort Tack på förhand
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Der är enligt lag om namn och bild i reklam förbjudet för näringsidkare att använda någons namn eller din bild i marknadsföringssyfte mot dennes vilja (1 §). I ditt fall kommer det att bli en bedömningsfråga huruvida bilden används i marknadsföringssyfte eller inte. Från din beskrivning ovan så bedömer jag att företaget använder din bild för att marknadsföra en av sina butiker och att bilden fått spridning till allmänheten genom företagets webbplats. Hemsidan borde bedömas som marknadsföring för företaget då den är till för att främja avsättningen av och tillgången till produkter.

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot lagens 1 § ska dels betala böter till staten och dels skälig ersättning till dig (2, 3 §§).

Jag råder dig att kontakta företaget skriftligt och begära att bilden på dig ska tas bort från hemsidan. Om företaget inte går med på ditt krav kan talan väckas av åklagare på din begäran.

Behöver du vidare hjälp med juridiken är du välkommen att maila info@lawline.se eller ringa 08-533 300 04

Niklas Junker
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Reklam och marknadsföring (126)
2020-11-25 Skicka e-post i marknadsföringssyfte
2020-11-19 Använda kändisars namn i marknadsföring
2020-10-16 Bild på mig i någon annans reklam
2020-09-30 Vad var det viktiga i NJA 1999 s. 749?

Alla besvarade frågor (86527)