Några frågor rörande äktenskapsförord under pågående äktenskap

FRÅGA
Jag och min man har kommit fram till att vi vill upprätta äktenskapsförord under pågående äktenskap. Jag har gått in med ca 600 000 i vårt gemensamma boende samt kommer ärva runt 500 000 kr då min pappa har gått bort. Går det att skriva att detta arv kommer vara min enskilda egendom innan man vet storleken på detta? Vi har även fått 200 000 kr i gåva av hans föräldrar vilket vi även tänkte göra till min makes enskilda egendom.Jag är medveten om formkraven, skriftligt, registrerat och undertecknat. Det jag däremot undrar är låt sig att vi går skilda vägar om 10 år och om under den tiden husvärdet går ner extremt mkt och vi i princip saknar tillgångar eller om jag beslutar att "slösa" upp dessa 1,1 miljoner som är min enskilda egendom och vi efter det skiljer oss. Kommer jag ändå att ha rätt att ta ut 1,1 miljoner ur boet innan delning av allt annat? En annan fråga är, går det att skriva att min make har rätt till 90% av allt bohag?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!

Är det möjligt att skriva att en arvslott att vara en makes enskilda egendom, trots att storleken inte är fastställd?

Av äktenskapsbalken (1987:230) (ÄktB) 7 kap. 2 § 1 st. 1 punkten framgår det att egendom som till följd av ett äktenskapsförord är enskild ska utgöra enskild egendom. Dessutom står det i ÄktB 7 kap. 3 § 1 st. att makar kan bestämma att egendom som antingen tillhör eller tillfaller någon av dem ska vara ens enskilda egendom. utifrån detta drar jag slutsatsen att det är möjligt att skriva i ett äktenskapsförord att en arvslott kan utgöra enskild egendom, trots att storleken inte är fastställd. Detta för att arvet är en egendom som kommer att tillfalla dig i framtiden. Samma effekt uppnås genom att din pappa gör ett testamente med villkoret att arvet till dig ska utgöra enskild egendom, ÄktB 7 kap. 2 § 1 st. 4 punkten.

Om jag slösar bort min enskilda egendom innan skilsmässan; kan jag ta ut summan av detta ur boet innan delning av allt annat?

Eftersom det i en bodelning endast ingår giftorättsgods, dvs. det som inte är enskild egendom, är det inte möjligt att få ut en summa av vad ens enskilda egendom var värd i en sådan situation, innan en bodelning görs "på riktigt", se ÄktB 7 kap. 1 § och 10 kap. 1 §. Detta eftersom syftet med den enskilda egendomen är att maken ska ha rätt till de sakerna/tillgångarna då ett äktenskap tar slut, utan att behöva förlora något eller dylikt i en bodelning. En bodelning ska dessutom enligt ÄktB 9 kap. 2 § 1 st. göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då talan om skilsmässa väcktes, vilket betyder att det som huvudregel ska bortses ifrån vad som hänt tidigare (i alla fall vad gäller det som faktiskt ska ingå i en bodelning).

Är det möjligt att skriva i äktenskapsförordet att min make har rätt till 90 % av allt bohag?

Jag tolkar det som att ni bl.a. köpt bohag tillsammans. Alltså att dessa 90 % inte endast är saker som den ena maken "äger" helt själv, utan att resterande 10 % av allt utom själva fastigheten ska utgöra en makes enskilda egendom.

Det är möjligt att skriva ett sådant villkor, eftersom formkraven för äktenskapsförord är enligt ÄktB 7 kap. 3 § att det ska upprättas skriftligt, skrivas under av makarna och registreras hos Skatteverket. Det finns alltså inget formkrav som reglerar hur stor andel som kan vara enskild egendom. Skulle däremot ett sådant villkor vara oskäligt med hänsyn till omständigheterna när äktenskapsförordet gjordes, förordets innehåll, senare inträffade förhållanden och omständigheterna i övrigt, kan villkoret vid en bodelning antingen jämkas eller lämnas utan avseende, ÄktB 12 kap. 3 § 1 st.

I bodelningen finns det alltså en liten chans att enskild egendom behandlas som giftorättsgods i en bodelning i fall där äktenskapet varat länge eller att den ena maken kanske är helt utan egendom. Dock ska paragrafen användas restriktivt, alltså i sällsynta fall, vilket framgår av motiven till lagen.

Hoppas att du fick svar på dina frågor!

Med vänliga hälsningar,

Catarina Edlund
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskap och äktenskapsförord (1057)
2020-02-19 Behöver jag ange belopp på konton i äktenskapsförord?
2020-02-16 Behöver vi både äktenskapsförord och testamente?
2020-02-16 Hur ändrar man ett äktenskapsförord?
2020-02-07 Hur länge gäller ett äktenskapsförord?

Alla besvarade frågor (77201)