Myndighetsbeslut

2020-11-30 i Myndigheter
FRÅGA
Hej! Har en fundering kring vad regeringen kan göra i en situation där en förvaltningsmyndighet fattar beslut av undermålig kvalitet och som inte i överensstämmelse med de intentioner som framgår av förarbetena till den lagstiftning som myndigheten har att tillämpa? Kan de entlediga myndighetschefen och isåfall på vilka grunder? Tacksam för svar:) Mvh Clara
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Regeringen kan inte påverka ett myndighetsbeslut utan i stället är det den enskilde som berörs av beslutet som har möjlighet att överklaga detta under vissa förutsättningar. Ett beslut som kan antas påverka någons situation på ett inte obetydligt sätt får överklagas (41 § förvaltningslagen, FL). Beslutet får överklagas av den som beslutet angår, om det har gått honom eller henne emot (42 § FL).

Ett överklagande av ett beslut ska göras skriftligen till den högre instans som ska pröva överklagandet. Överklagandet ska dock ges in till den myndighet som har meddelat beslutet. I överklagandet ska den som överklagar ange vilket beslut som överklagas och på vilket sätt han eller hon vill att beslutet ska ändras (43 § FL). Ett överklagande ska ha kommit in till beslutsmyndigheten inom tre veckor från den dag då den som överklagar fick del av beslutet genom den myndigheten (44 § FL).

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Michaela Iosifidou
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Myndigheter (419)
2021-04-22 Vad är skillnaden mellan att en myndighet "får" respektive "ska" ändra ett beslut?
2021-04-21 Orosanmälan på osanna uppgifter
2021-04-16 Byte av efternamn till ett äldre släktnamn
2021-04-16 Vad kan jag göra om en myndighet inte svarar?

Alla besvarade frågor (91413)