Myndigheters självständighet

2019-10-19 i Myndigheter
FRÅGA
Hur är med Transportstyrelsenutövnings som myndighet? hur fattar de beslut? Är bara själva mydighet fattar beslut om deras ärende eller är regering alltid med?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Transportstyrelsen är en myndighet som är underställd Infrastruktursdepartementet. Myndigheter har rätt att fatta beslut på egen hand utan regeringens eller riksdagens ingripande. Regeringen ska inte bestämma hur en myndighet ska besluta i ett ärende som rör myndighetsutövning mot en enskild person. Regeringen får dock ge direktiv för hur ett enskilt ärende ska hanteras och utfärda generella riktlinjer för hur myndigheter ska hantera olika ärenden. Vad gäller Transportstyrelsens vardagliga beslut ingriper inte regeringen alls, Transportstyrelsen fattar sådana beslut helt på egen hand.

För övrigt framkommer det av 1 kap 9 § Regeringsformen (RF) att myndigheter ska beakta allas likhet inför lagen och vara sakliga samt opartiska i alla sina beslut.

Hoppas svaret har varit till någon hjälp!

För vidare rådgivning rekommenderar jag dig att vända dig till Lawlines telefonrådgivning alternativt Lawlines juristbyrå.

Hugo Snöbohm Hartzell
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Myndigheter (354)
2020-09-16 Vad krävs för att få bli folkbokförd om man är medborgare i ett tredje land?
2020-09-12 Vad kan man göra om en myndighet inte besvarar inkommen post?
2020-09-09 Kan sjukvårdspersonal göra en orosanmälan anonymt?
2020-09-07 Hur vet man att brev till häktet når fram?

Alla besvarade frågor (84164)