Myndighet som missköter sig kan anmälas till JO

FRÅGA
Hej och tack för en fantastisk tjänst!En myndighet har fått i uppdrag att upprätthålla en lag av regeringen. Denna myndighet brister i sin tillsyn.Vart ska jag vända mej med mina klagomål?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det finns flera myndigheter i Sverige som arbetar med tillsyn. Den främsta är dock Justitieombudsmannen (JO) som granskar att myndigheter arbetar enligt de lagar och regler som styr deras arbete. Ifall man anser att en myndighet missköter sig är det alltså alltid möjligt att göra en JO anmälan. Du kan läsa mer om det här.

Förutom JO finns det ett flertal andra tillsynsmyndigheter, men dessa är vanligtvis mer inriktade på ett eller flera områden. Som exempel kan nämnas Inspektionen för vård och omsorg (IVO) som utövar tillsyn över hälso- och sjukvård. Ett annat exempel är Justitiekanslern (JK) vilket är en myndighet under regeringen som bl.a. har till uppgift att reglera skadeståndsanspråk gentemot staten samt utöva tillsyn över myndigheter.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Justitieombudsmannen (JO) (43)
2021-06-09 Missnöjd med Polisens agerande
2021-04-30 Har man som misstänkt en skyldighet att svara på frågor under ett polisförhör?
2021-02-22 Vem utövar tillsyn över JO?
2021-01-31 Anmälan till JO.

Alla besvarade frågor (95785)