Mycket ungefärlig uppskattning av rättegångskostnaders storlek

FRÅGA
jag blev utsatt för bedragäri och banken vill inte ersätta mig och jag tänkte stämma banken och vill veta vad kan en rättegång kosta?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga regleras av rättegångsbalken (RB).

Det är mer eller mindre omöjligt för mig att svara exakt på den frågan eftersom jag inte vet någonting om tvisten. I korthet kan jag säga att om du tänkt yrka på högst 23 250 kr, det vill säga ett halvt prisbasbelopp, av banken rör det sig om ett så kallat småmål (enligt 1 kap 3 d § RB), och rättegångskostnaderna blir då begränsade till följande (enligt 18 kap 8 a § RB):
– En timmes rättslig rådgivning av jurist eller advokat, max 1 342 kr exkl moms
– Ansökningsavgift till tingsrätten 900 kr
– Kostnader för resa och uppehälle för dig som part, för en ställföreträdare för dig eller, om det inte är nödvändigt att du infinner dig, för ombud.
– Kostnader för vittnesbevisning
– Kostnader för översättning av handlingar

Som huvudregel bär den part som förlorar tvisten båda parternas rättegångskostnader (18 kap 1 § RB).

Om du tänkt yrka på mer än 23 250 kr har man istället (enligt 18 kap 8 § RB) rätt att begära ersättning för sina fulla rättegångskostnader, så länge kostnaderna varit nödvändiga för att tillgodose sin rätt. Häri ingå kostnader för rättegångens förberedande och talans utförande, inklusive arvode till ombud eller biträde och kostnader för de egna förberedelserna som part och den tid man själv som part varit tvungen att lägga på att delta under själva rättegången.

För tvister rörande över ett halvt prisbasbelopp finns alltså ingen principiell gräns för hur stora kostnaderna kan bli. En tvist som rör låt säga 1 000 000 kr kan med lätthet dra ut och pågå ett till två år bara i första instans, och på denna tid orsaka parterna någon miljon i rättegångskostnader vardera på denna tid. Givetvis gäller att ju större tvist desto större rättegångskostnader, men jag bör nog förvarna dig om att det är lätt att underskatta hur stora rättegångskostnader kan komma att bli.

Vänligen,

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Rättegångskostnader (247)
2021-12-01 Rättegångskostnad återkallat mål och partssuccession
2021-11-21 Vad innebär "tidsspillan"?
2021-10-12 Kostnad överklaga kontaktförbud i tingsrätt?
2021-08-31 Vem är vinnande respektive tappande part i ett tvistemål?

Alla besvarade frågor (97650)