Muntligt utlovad lönehöjning

FRÅGA
Hej!Jobbar sen två år tillbaka på ett företag där dom inte har någon kollektivavtal, chefen har muntligt berättat för oss anställda att årlig löneförhöjning sker enligt kollektivavtal. Nu två år senare så vill företaget inte höja min lön, chefen säger att jag har bra lön jämfört med andra anställda på företaget. Kan han säga så trots han lovat årlig löneförhöjning enligt kollektivavtal? (Detta står inte i anställningsavtalet, endast sagt muntligt till oss anställda)Tacksam för svar...
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! För att svara på frågan kommer jag först berätta vad som gäller rent juridiskt. Sedan kommer jag kort nämna bevisproblematik. Slutligen ger jag råd på vad du kan göra praktiskt för att försöka lösa situationen.

Juridiska utgångspunkter

Skulle man se din arbetsgivares uttalande om kollektivavtalsenlig lön som en del av anställningsavtalet är det bindande. Detta följer av att anställningsavtal inte har något formkrav, de kan ingås skriftligt, muntligt eller på annat sätt.

Har detta uttalande gjorts efter din anställning påbörjats och till hela personalen är det dock inte säkert att man kan se uttalandet som en del av anställningsavtalet. Det är inte uteslutet eftersom ett avtal kan justeras i efterhand men en rimligare tolkning är att arbetsgivaren har uttryckt en målsättning för lönen och alltså inte velat ändra avtalet. Då är det helt upp till arbetsgivaren att bestämma din lön.

Om du har rätt till den utlovade löneförhöjningen eller inte beror alltså på när och i vilket sammanhang uttalandet gjordes.

Bevisning

Eftersom uttalandet skett muntligt lär du ha svårt att bevisa att det skett. Din chef kan helt enkelt neka. Har större delen av personalen hört det blir det såklart lättare att bevisa. Då blir frågan återigen om man över huvud taget kan se det som en del av avtalet. Att visa att detta varit din arbetsgivares avsikt lär bli svårt oavsett om du får med dig personalen eller inte.

Praktiska alternativ

Jag tycker inte att du i första hand bör ta denna sak till domstol. Utifrån den information jag har är det dels tvivelaktigt om du faktiskt har rätt till lönehöjningen, dels är du i ett jobbigt bevisläge.

Istället rekommenderar jag att du tar kontakt med en arbetstagarorganisation som är verksamma för arbetare i din bransch. Är det så att du redan är medlem i en arbetstagarorganisation är det ännu bättre eftersom de då har en rätt att förhandla med din arbetsgivare (MBL 10§). Berätta om din och dina kollegors situation för organisationen. Eftersom inget kollektivavtal finns på arbetsplatsen kan organisationen vidta s.k stridsåtgärder mot din arbetsgivare (t.ex strejk) för att denne ska ingå kollektivavtal med dem (MBL 41§).

Det kan vara en god idé att ta upp saken med din arbetsgivare innan du kontaktar en arbetstagarorganisation. Du kan då säga att du funderar på att vända dig till en sådan. Om inget annat lär detta sätta lite press på din arbetsgivare.

Sammanfattning

Det är möjligt men inte säkert att du har rätt till den lönen som arbetsgivaren lovat. Dock är bevisläget rätt tufft varför domstol inte är ett bra alternativ. Istället är det bättre att engagera en arbetstagarorganisation. På så sätt kan du till och med få till stånd ett kollektivavtal på arbetsplatsen.

Jag hoppas detta besvarar din fråga och ger dig vägledning i din situation! Du är varmt välkommen att ställa fler frågor till oss på Lawline.

Adam Winqvist
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arbetsgivarens skyldigheter (762)
2021-06-14 Kan jag hävda företrädesrätt till tjänst med högre tjänstgöringsgrad?
2021-06-04 Har jag företrädesrätt?
2021-05-31 Arbetsgivarens skyldigheter vid olycka
2021-05-31 Är ett muntligt anställningsavtal bindande?

Alla besvarade frågor (93145)