Muntligt löneavtal

FRÅGA
Om man har ett muntligt löneavtal på en arbetsplats och byter ägare gäller då det avtalet fortfarande?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Med "byter ägare" förstår jag det som att du menar att du har bytt arbetsgivare. Om ett sådant byte äger rum är du som arbetstagare skyddad enligt lagen (1982:80) om anställningsskydd, förkortad LAS. Enligt 6 b 1 st § LAS överförs den förre arbetsgivarens skyldigheter gentemot dig till den nya. Men problemet med att endast ha muntliga avtal är att, trots att det är gällande, det är oftast ganska svårt att bevisa. I 6 c § LAS anges att arbetsgivaren inom en månad ska upprätta ett avtal med relevant information (som är uppställd i lagtexten), där lönen ingår. Det kan du alltså kräva av din arbetsgivare. Jag skulle råda dig att låta din arbetsgivare skriva ner samtliga villkor i ditt anställningsavtal så att du har bevis för dina påstående i eventuella konflikter.

Hoppas att du fick lite vägledning av mitt svar! Du är välkommen att höra av dig igen i framtiden!

Allt gott!

Med vänlig hälsning,

Sara Welin
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arbetsgivarens skyldigheter (711)
2021-01-14 Arbeta övertid utan lön?
2020-12-31 Min arbetsgivare har inte betalat ut lön
2020-12-16 Arbetssökandes rätt att begära ut meriter
2020-12-11 När arbetsgivare inte betalar ut full lön

Alla besvarade frågor (88107)