Muntligt hyreskontrakt och beräkning av uppsägning för inneboende

Hej!

Jag hyr rum som inneboende utan kontrakt. Vi enades muntligt om "1 månads uppsägningstid från båda parter" . Nu hävdar min hyresvärd att 1 månad ALLTID innebär en kalendermånad vilket vi aldrig pratat om. Jag sade upp mitt boende 9 oktober och hade för avsikt att betala till 10 november trots att jag flyttat ut. Kan min hyresvärd kräva att jag ska betala hyra till sista november?

Tacksam för svar

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För uthyrning till inneboende gäller olika regler beroende på om din hyresvärd själv äger sin lägenhet (bostadsrätt) eller hyr den (hyresrätt).

Om din hyresvärd själv äger sin lägenhet

Är det fråga om en bostadsrätt, så gäller lag om uthyrning av egen bostad ("privatuthyrningslagen"). Lagen tillämpas även i de fall endast en del av bostaden hyrs ut, exempelvis ett rum som i detta fall. I lagen stadgas att den inneboende har en månads uppsägningstid (3 § 2 st lag om uthyrning av egen bostad).

Om din hyresvärd inte äger sin lägenhet

I de fall hyresvärden innehar lägenheten med hyresrätt och i sin tur hyr ut del av lägenheten till inneboende, är uppsägningstiden tre månader när en hyresgäst blir uppsagd av en hyresvärd (12 kap. 4 § jordabalken). Som hyresgäst kan man ha kortare uppsägningstid om det är avtalat. Detta gäller dock endast från hyresgästens sida. Det är alltså bara hyresgästen som får säga upp avtalet med en månads uppsägning. Detta är en följd av önskan att skydda hyresgästen. Den del av avtalet, vari ni enades om att båda parter hade en uppsägningstid om en månad var alltså felaktig.

Muntligt avtal och uppsägning månadsskifte

Muntliga avtal är alltid svårare att bevisa än skriftliga avtal. I detta fall tycks ni dock vara överens om att det är en månads uppsägningstid, varför det inte är problematiskt.

Angående hur länge du måste betala hyra, gäller dock vid uppsägning att hyresavtalet upphör att gälla "vid det månadsskifte som inträffar närmast efter X månader från uppsägningen". Du måste alltså betala hyra till den 30/11-2017.

Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!

Vänligen

Pontus SchenkelRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”