Muntligt hyresavtal

2018-04-19 i Muntliga avtal
FRÅGA
Hej!Min dotter har hyrt ett rum på en salong med en överenskommen hyra. Det finns inget påskrivet avtal. Nu meddelar salongsägaren att hyran skall höjas och att det skall skrivas ett avtal. Vad gäller i detta läge?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Som jag förstår det gäller din fråga om det muntliga avtalet som din dotter slöt med hyresvärden står sig mot det som nu ska skrivas.

Den svenska avtalslagen innehåller inget stagande om att avtal ska hållas. Däremot är det en allmän förmögenhetsrättslig princip att avtal ska hållas. Detta gäller oberoende av formen på den aktuella kontraktshandlingen och som en konsekvens av detta är därmed också muntliga avtal juridiskt bindande. Vad som emellertid försvårar detta institut är att ett sådant avtal måste styrkas i form av bevis, t.ex. ett vittne. Det blir därför oftast bevisningen som blir avgörande och så även i detta fall.

Det din dotter måste göra är att lägga fram något som styrker att det verbala avtalet med salongsägaren är giltigt och att detta ska stå sig mot det avtal som den senare nu vill upprätta. Det bästa är som sagt ett vittne eller annan hänförlig handling som t.ex. utdrag från ett konto som visar att regelbundna betalningar skett till hyresvärden.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Muntliga avtal (225)
2021-12-30 Har hyresgästen besittningsskydd när ägaren vill sälja huset?
2021-12-14 Har jag öppet köp om en butiksanställd lovar mig det?
2021-12-12 Bundenhet till muntligt avtal vid avtalsparts bortgång
2021-11-30 Är muntliga avtal giltiga?

Alla besvarade frågor (98708)