Muntligt hyresavtal?

Hej! Jag och min sambo sökte nyligen en lägenhet. Hyresvärlden frågade oss om vi ville ha lägenheten, till vilket vi svarade "Ja." till vilket hon svarade att vi skulle undergå kreditupplysning och kunde sedan skriva på kontrakt. (Det var det ENDA som sades, ej information kring något mer än vad kallhyran skulle gå på, då vi varit lite desperata efter en lägenhet). Nu i efterhand fick vi erbjudande om en annan lägenhet vi hellre vill ha och vill gärna dra oss ur detta så att vi kan söka den andra lägenheten.

Nu säger hyresvärden i första lägenheten att vi ej kan dra oss ur då vi gjort ett muntligt avtal och att vi är skyldiga till att betala 3 månaders uppsägningstid.

Kan detta verkligen stämma?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du valt att vända dig till Lawline med din fråga!

För hyresavtal finns inga formkrav utan såväl muntliga som skriftliga avtal är giltiga. Normalt skrivs ändå ett avtal eftersom en muntlig överenskommelse är förenad med större risker, uppstår en tvist kan det bli mycket svårt att bevisa vad som egentligen sades. För att ett muntligt avtal ska ha ingåtts måste parternas avsikt ha varit att ingå ett avtal. Av din fråga framstår det som att hyresvärden var beredd att upprätta ett avtal (och skriva kontrakt) först efter att ni undergått kreditupplysningen. Det tycker jag talar för att ni inte ingick ett muntligt avtal utan snarare ett slags föravtal om att vid ett senare tillfälle sluta ett hyresavtal (om vissa förutsättningar var uppfyllda). Hade ni upprättat ett muntligt avtal på plats hade ju hyresvärden varit bunden att hyra ut till er även om kreditupplysningen inte varit tillfredsställande och det var troligen inte hans/hennes avsikt. Det är den som hävdar att ett muntligt avtal föreligger som måste bevisa att så är fallet. Om ni inte var av uppfattningen att ni ingick ett muntligt avtal är mitt råd att ni väntar med att betala om inte hyresvärden har några bevis för överenskommelsen. Betalar ni innan dess kan det uppfattas som att ni också ansåg att ett avtal ingåtts och att ni har en betalningsskyldighet.

Lycka till!

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Fastighetsrätt och Hyresavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”