FrågaAVTALSRÄTTGåva17/12/2014

Muntligt gåvolöftes giltighet

Min pappa har givit mig familjens båt i födelsedagspresent muntligt. Varvsägaren vet om att båten nu tillhör mig samt min familj. Båten befinner sig på samma plats som när den tillhörde pappa. Kan han ändra sig och säga att båten fortfarande tillhör honom? Eftersom det inte finns något överlåtningspapper?

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Regleringen gällande gåvor av lös egendom hittar du https://lagen.nu/1936:83

Huvudregeln är att ett gåvolöfte ska avges skriftligen för att det ska vara giltigt. Detta görs lämpligen i ett skuldebrev eller någon annan handling där det framgår av handlingen att den är tänkt att användas som bevis om att ett gåvolöfte har givits. (1§)

I undantagsfall kan även ett muntligt gåvolöfte anses bindande för gåvogivaren. Det handlar då om ett gåvolöfte som är givet på ett sådant sätt att det framgår att löftet var tänk att komma till allmänhetens kännedom. Utan att veta närmare hur gåvolöftet gavs kan jag inte svara på om det gick till på detta sätt men det är troligtvis inte aktuellt i ditt fall.

Om väl gåvan har fullbordats spelar det ingen roll på vilket sätt gåvolöftet gavs. För att gåvan ska anses fullbordad ska båten ha kommit i din besittning, detta kan ske på två sätt. Antingen genom att du fysiskt tar hand om båten eller, som i ditt fall, när gåvan innehas av tredje man (varvsägaren), att tredje man meddelas om att du är den nya ägaren. (2§)

I ditt fall där gåvolöftet inte är giltigt (eftersom det gavs muntligen) gäller det att gåvogivaren meddelar tredje man (varvsägaren) att du har fått båten i gåva. Om detta görs så anses gåvan fullbordad och din pappa kan inte ta tillbaka den. Mitt råd till dig är att försöka få gåvolöftet skriftligt, alternativt se till att din pappa meddelar tredje man att han givit båten till dig.

Hoppas att detta besvarade din fråga

Vänligen

Björn ErikssonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?