Muntligt eller skriftligt anställningsavtal?

2019-05-11 i ARBETSRÄTT
FRÅGA
Hej!Min sambo jobbar som ventilationssanerare och är behovsanställd i snart två år. Han har inget anställningsavtal och vad jag har förstått så är det lagligt att ha ett muntligt anställningsavtal men inte optimalt? Vad förlorar han på att inte ha anställningen på papper, jag tänker på om han blir sjukskriven eller gör sig illa på jobbet hur kan han visa upp att han är anställd? Och hur länge kan man vara behovsanställd? När jag bad honom att fixa anställningsavtalet då vi behöver detta till lägenhets sökande svarade hans chef att han måste prata med facket först och varför behöver han prata med facket först? Samt hur kan vi ta reda på om han har kollektivavtal på jobbet?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Muntliga eller skriftliga anställningsavtal?

Arbetsgivaren och arbetstagaren kan ingå anställningsavtal muntligt, skriftligt eller genom konkludent handlande. Konkludent handlande innebär att anställningsavtalet ingås genom parternas agerande. Parterna agerar som att det finns ett avtal trots att det inte finns ett formellt avtal. Ett muntligt anställningsavtal är lika bindande som ett skriftligt anställningsavtal.

Precis som du skriver är skriftliga anställningsavtal att föredra. Det beror främst på de bevissvårigheter som kan uppstå om arbetstagaren har ett muntligt anställningsavtal. Det är svårare att bevisa vad parterna har kommit överens om vad gäller lön och övriga anställningsvillkor. Det är tryggare för arbetstagaren att ha ett skriftligt anställningsavtal. Hur en arbetstagare ska bevisa att det finns ett muntligt anställningsavtal blir en tolknings -och bevisfråga i det enskilda fallet.

Senast en månad efter det att arbetstagaren har börjat arbeta skall arbetsgivaren lämna skriftlig information till arbetstagaren om alla villkor som är viktiga för anställningsavtalet eller anställningsförhållandet. Om anställningstiden är kortare än tre veckor, är arbetsgivaren inte skyldig att lämna sådan information (6 c § LAS).

Hur länge kan man vara behovsanställd?

Svaret på frågan finns i lag om anställningsskydd (LAS). Det finns två typer av anställningsformer. Dessa är tillsvidareanställning och tidsbegränsad anställning. Avtal om tidsbegränsad anställning får träffas för allmän visstidsanställning, vikariat, säsongarbete och när arbetstagaren har fyllt 67 år (5 § LAS).

Jag utgår ifrån att din sambo har en allmän visstidsanställning. En allmän visstidsanställning övergår till en tillsvidareanställning när arbetstagaren har jobbat i sammanlagt två år under en femårsperiod eller då arbetstagaren har haft flera tidsbegränsade anställningar som har följt på varandra (5 a § LAS).

Facket och anställningsavtal

Ett anställningsavtal ingås mellan arbetsgivaren och arbetstagaren. Ibland erbjuder sig facket att kolla igenom anställningsavtal och ge råd innan arbetstagaren skriver på.

Kollektivavtal på jobbet

För att ta reda på om arbetstagaren omfattas av kollektivavtal så kan man antingen fråga arbetsgivaren eller ta kontakt med facket.

Jag hoppas att du fick svar på dina frågor! Om du har ytterligare några frågor så är du välkommen att kontakta oss igen.

Vänligen,

Tina Hashem
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1723)
2020-05-26 Ägarbyte - vem har ansvaret de nya eller gamla ägaren?
2020-05-26 Vad gäller när en arbetsgivare ändrar den anställdes arbetsuppgifter?
2020-05-23 Advokatyrket och juridisk utbildning.
2020-05-21 Anställningsavtal över telefon

Alla besvarade frågor (80290)