Muntligt borgensåtagande i konkurssammanhang

Hej

Efter en träff med banken talade de om att om vi gör positivt resultat 2016 så kommer vi att ta bort er privata borgen vilket vi gjorde.

Tyvärr så gick det i konkurs 2017 pga sjukdom.

Vi har inte reglerat borgensåtagande på pappret utan endast fått detta beskedet muntligt.

Vad gäller?

Lawline svarar

Hej! Tack för att ni vänder er till oss på Lawline!

Jag utgår från, det som nämns i beskrivningen, att ert privata borgensåtagande är avtalat muntligt och att det inte finns något skriftligt avtal om detta borgensåtagande. Ett borgensåtagande innebär att ni försäkrade att ett anspråk som måste betalas av er eller någon annan kommer att bli betalt (ni ställde er som säkerhet för att en fordran betalas).

Det finns inga formkrav för hur ett borgensåtagande ska ingås. (reglerna för borgen finns i 10 kap. 8-12 §§ handelsbanken) Så länge ni och banken var överens om att ni ingick ett muntligt borgensåtagande är borgensåtagandet giltigt. Vanligast är dock att detta sker skriftligt för att det ska kunna gå att bevisa att man äger en fordran mot någon annan och i banksammanhang handlar det om god banksed.

Borgensåtagandet i konkurssammanhanget

Eftersom konkursboet inträder i bankens ställe, är det upp till konkursförvaltaren att välja om denne vill föra saken vidare. Just nu vet jag inte om det finns andra omständigheter som skulle kunna styrka ert muntliga avtal om borgen; banken kan ha antecknat detta eller redogjort detta på annat sätt och kanske kan lägga fram denna bevisning till konkursförvaltaren.

Om konkursförvaltaren anser att muntligt avtal och viss specifik bevisning i ert fall räcker för att bevisa att det funnits ett muntligt borgensåtagande, kan denne komma att kräva betalning från er i enlighet med detta borgensåtagande. Hur borgensåtagandet skulle bli aktuellt i ert fall beror på vilken typ av borgen ni avtalat om. Om det var fråga om proprieborgen, kan konkursförvaltaren kräva betalning från er direkt. Om det var fråga om enkel borgen kommer ni endast bli betalningsskyldiga om huvudgäldenären (just nu oklart vem det är, kanske ni eller ert företag eller annan som är huvudpart i skuldavtalet/skuldebrevet) i den huvudsakliga skuldförbindelsen inte själv kan betala.

Det är dock fortfarande upp till konkursförvaltaren att välja om denne alls vill inträda i det skuldavtal, för vilken ni gått i borgen. För att driva in pengar till borgenärerna i konkursen är det mycket sannolikt att konkursförvaltaren också gör detta.

Gäller det muntliga borgensåtagandet efter vad som bestämts på mötet?

Frågan är då om borgensavtalet fortfarande gäller. Ni nämner att ni hade ett möte med banken som uttryckte att om ni "gör positivt resultat 2016 så kommer vi att ta bort er privata borgen". Banken föreslog alltså att släppa borgensåtagandet helt och hållet, under vissa villkor. Utifrån "er privata borgen" kan jag inte utläsa att själva fordran efterskänktes, utan jag tror att det bara rör sig om en potentiell ändring av borgensavtalet. På denna situation blir avtalsrättsliga regler tillämpliga.

I fall konkursförvaltaren väljer att agera, finns det en möjlighet att hävda att det nya villkoret som framkom på mötet gällde som en del av borgensavtalet och att villkoret borde ha uppfyllts när ni presterat positivt år 2016. Just nu är det dock oklart om det var ett definitivt villkor i det muntliga avtalet. Banken (genom konkursförvaltaren) kan komma att påstå att detta villkor inte var förklarad att gälla bestämt, och att detta villkor endast innebar att banken skulle överväga att ta bort ert borgensåtagande året 2017. I sådana fall skulle det muntliga borgensavtalet fortfarande anses gälla.

Det kan mycket väl finnas andra omständigheter som skulle kunna peka på att bankens villkor att ta bort borgensåtagandet var slutgiltigt och innebar att borgensavtalet slutade att gälla när ni levererade ett positivt resultat. Utan att känna till dessa omständigheter, är min nuvarande bedömning att det nya avtalsvillkoret inte varit ett absolut villkor i avtalet. Därför är det muntliga borgensavtalet fortfarande giltigt.

Om konkursförvaltaren väljer att ta upp detta avtal uppkommer förmodligen en ord- mot ord-situation. Utan att veta om det finns annat att beakta, är det därför något oklart hur konkursförvaltaren kommer att agera och vilket svar som gäller i ert fall.


Hoppas att ni ändå fått inblick i vad som gäller!

Med vänliga hälsningar,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Avtalsrätt och Muntliga avtal? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”