Muntligt avtalsingående - vad krävs?

2018-09-13 i Anbud och accept
FRÅGA
Hej. Vi har varit intresserade av en bil som säljs på en firma, säljaren har hittat denna åt oss och sagt att den ska vara jättefin. När vi väl kommer dit och kollar så är hela vänstersidan repad samt skadad backspegel, jag påpekade detta och han sa att han förstod att ingen ville köpa den i det skicket, därefter frågade han bara om allt annat kändes bra och då svarade vi att det gjorde det. Nu är bilen reparerad och han påstår att dom gjorde det enbart för att jag skulle bli nöjd och menar då att jag vid första tillfället sagt att jag vill köpa bilen om dom lagar den vilket jag och min sambo är helt säkra på att vi inte gjorde då vi diskuterade detta senare samma kväll. Vi anser att reparationen dom gjorde var för att få bilen till det skick vi blev lovade från första början och inte något vi krävt, vi har bara sagt att vi är fortsatt intresserade om den repareras. Har vi rätt att dra oss ur köpet eftersom han säger att vi sagt att vi ska köpa den trots att vi inte gjort det?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det avgörande i din fråga är huruvida ett avtal mellan dig och säljaren har ingåtts eller inte. Svaret på den frågan finner vi i Avtalslagen(AvtL).

Hur ingås avtal?

Inom svensk rätt ingås avtal genom den så kallade anbud-accept modellen. Först när anbud och accept har utväxlats tillkommer ett avtal(1§ AvtL). Anbudet och accepten kan vara muntliga eller skriftliga, med andra ord kan avtal ingås muntligt och skriftligt. Anbudet ska till sin utformning vara preciserat och riktat till en bestämd adressat. Vid muntliga anbud måste accepten ske omedelbart, annars uppstår inget avtal(3§ andra stycket AvtL). Det ska även poängteras att accepten måste överensstämma med anbudet för att avtal ska uppstå.

Har du lämnat en accept, och därmed ingått ett avtal?

Du beskriver i din fråga att du endast uttryckt ett intresse för bilen ifall den skulle repareras. Du har dessutom uttryckt detta intresse muntligen, och som jag förstår frågan finns ingen skriftlig överenskommelse alls.

Min uppfattning är därför att du inte lämnat någon accept. Du har inte uttryckt någon klar vilja att KÖPA bilen, endast att du var intresserad. Inga specifika detaljer verkar heller ha diskuterats mellan er (ex: pris, leverans osv.), vilket ytterligare talar för att det inte utväxlats något anbud och accept.

Hur går jag tillväga nu?

Mitt råd är att du kontaktar säljaren skriftligen eller muntligen och förklarar att du inte längre är intresserad av bilen. Förklara även att något muntligt avtal inte föreligger mellan er eftersom du inte uttryckt en vilja att köpa bilen, endast ett intresse.

Jag vill även tillägga att muntliga utfästelser(löften) oftast är svåra att bevisa i en rättsprocess. De tillmäts även ett relativt lågt bevisvärde, om inte de kan stödjas genom annan bevisning t.ex. ett inspelat samtal eller flera samstämmiga vittnen. Därför lär det bli svårt för säljaren att i domstol bevisa det muntliga löftet som han påstår att du lämnat.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Hashim Mohammed Ritha
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Anbud och accept (353)
2022-01-19 Meddelanderisken vid reklamation vid sen accept
2021-12-23 Ramavtal med SOW
2021-12-03 Kan man ingå avtal med en kund genom SMS?
2021-11-30 Finns bindande avtal fastän man inte uttryckligen sagt "ja"?

Alla besvarade frågor (98633)