Muntligt avtals giltighet

2016-08-16 i Anbud och accept
FRÅGA
Gäller muntligt avtal vid anmälan till kurs?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om avtal finns i avtalslagen (AvtL).

Inom avtalsrätten gäller som huvudregel att muntliga avtal är lika bindande som skriftliga. Undantag från detta är till exempel avtal som avser fastigheter.

För att ett avtal ska anses slutet krävs att person 1 (anbudsgivaren) lämnar ett anbud till person 2 (anbudstagaren), person 2 måste sedan acceptera anbudet för att ett avtal ska uppstå. Detta framgår av 1 kap. 1 § AvtL. Om du muntligt anmält dig till en kurs är detta att se som ett anbud. Förutsatt att personen som accepterat din anmälan varit behörig att ta emot anmälan, dvs typ kursföreståndare eller liknande, så har ett muntligt avtal uppkommit. Detta förutsätter såklart att personen som accepterat ditt anbud inte hänvisat till att du ska anmäla dig på annat sätt också, till exempel på en hemsida eller genom att fylla i ett formulär. I så fall gäller det som personen sagt, till exempel "fyll även i den här lappen", för att avtalet ska bli giltigt.

Tänk på att även om muntliga avtal är fullt lika giltiga som skriftliga så ligger den stora skillnaden i svårigheten att bevisa att de uppkommit. Ofta står ord mot ord.

Hoppas du fått svar på din fråga, annars är du välkommen att höra av dig igen!

Amanda Härle
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Anbud och accept (311)
2020-12-31 Är jag bunden av mitt anbud, trots att jag får ett bättre erbjudande av någon annan?
2020-12-30 Kan jag få tillbaka handpenning pga ånger?
2020-12-24 Avtalsbundenhet, vad gäller?
2020-12-23 När ingår man avtal?

Alla besvarade frågor (88315)