Muntligt avtal vid TV-tjänst

FRÅGA
Jag ingick i ett muntligt avtal om en tv-tjänst. Men i utskicket efteråt där företaget tackade för beställningen stod det att det inte fanns någon bindningstid. Tyvärr var jag stressad och lyssnade inte allt för noga när jag ingick avtalet. Men tänkte att jag har ju ångerrätt 10 dagar. Men då det stod i brevet att jag inte hade någon bindningstid så utnyttjade jag inte den rätten utan tänkte att jag provar en månad och ser. Men när jag ringer för att säga upp tjänsten så säger dem att jag har ett års bindningstid. Vad gäller här? Kan jag åberopa brevet och häva avtalet därigenom?
SVAR

Hejsan och tack för att du vänder dig till Lawline!

Huvudregeln inom avtalsrätt är att muntliga avtal är lika giltiga som skriftliga avtal (finns undantag). Skriftliga avtal är dock enklare att bevisa.

Först och främst har du en ångerrätt, denna ångerrätten är 14 dagar. Som jag förstår det så har ångerfristen gått ut och du vill således frångå avtalet då du uppfattade som att det inte förelåg någon bindningstid.

Ifall det är så att det var säljaren som kontaktade dig via telefon, krävs det numera att du ingår avtalet skriftligen. Dvs muntliga avtal gällande distansavtal via telefonförsäljare är ogiltiga. Denna nya bestämmelse trädde i kraft tidigare denna månad. Detta framgår av Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Detta betyder alltså att ert avtal inte är giltigt om säljaren kontaktade dig via telefon och avtalet ingicks muntligen.

Du kan antingen vända till allmänna reklamationsnämden (ARN) eller till våra andra tjänster så hjälper vi dig att gå vidare med detta.

Med vänlig hälsning,

Filip Braun
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Distansavtal (Internet, telefon m.m.) (105)
2018-11-12 Ångerrätt vid köp över internet
2018-10-31 Giltigt avtal med 16-åring? Distansavtalslagen?
2018-10-30 Ingen ångerrätt för avtal som avser kulturevenemang
2018-10-21 Ångerrätt enligt distansavtalslagen, särskilt om 2 kap. 11 § p. 1, 11

Alla besvarade frågor (61719)