Muntligt avtal om vara mot viss naturaprestation

En tobakshandlare min sambo brukar köpa snus hos skulle tidigare i höst ta in en ny snussort o frågade då min sambo om han hade lust att vara försökskanin åt honom och prova en stock gratis gentemot att han får höra vad han tycker om den. Förra veckan fick min sambo denna stock men dagen efter detta kommer tobakshandlarn och säger att han ska ha 300kr för snusstocken.

Har han rätt att kräva pengar i efterhand för denna snusstock när han innan sagt att min sambo skulle få den gratis mot att tobakshandlarn fick höra vad han tyckte om snuset?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Observera att jag i mitt svar bortser ifrån att ett sådant förfarande kan vara olagligt enligt andra lagar, exempelvis lagen om tobaksskatt.Avtalsrätten är uppbyggd på den så kallade anbud- och acceptmodellen. Den består av att anbudsgivaren (i detta fall tobakshandlaren) ger ett anbud och en anbudstagare (i detta fall din sambo) accepterar detta anbud (se 1:1 avtalslagen). Muntliga avtal är som huvudregel lika bindande som skriftliga. Utifrån förutsättningarna i din fråga innebär detta att tobakshandlaren inte kan kräva betalning i efterhand, eftersom det framgick av avtalet att stocken skulle vara gratis. Även om muntliga avtal är lika bindande som skriftliga är de ofta svårare att bevisa, då ord ofta står emot ord. Bevisbördan för att ett avtal faktiskt har slutits bör dock i ert fall ligga på tobakshandlaren. Det är svårt att ge något konkret råd i denna situation. Din sambo skulle kunna stå på sig och vägra betala, med hänvisning till avtalet. Å andra sidan har tobakshandlaren en lagstadgad skyldighet att ta ut en viss avgift för tobaksvaror.Hoppas att du fick svar på din fråga.


Med vänlig hälsning,

Robert ByrdeRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Avtalsrätt och Anbud och accept? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000