Muntligt avtal om lön är bindande

2017-11-09 i Anställningsavtal
FRÅGA
Under anställningsprocessen slöt jag ett muntligt avtal med dåvarande avdelningschefen om att börja med en provlön som skulle justeras vid övergång till tillsvidareanställning. När övergången skedde så föll detta mellan stolarna.Därpå blev avdelningschefen degraderad och dennes chef satte lönerna. Jag fick då endast en höjning av min provlön.Efter samtal med min förre avdelningschef så vet jag att chefen bekräftar att det muntliga avtalet ägt rum mellan oss.Bör jag få denna bekräftelse skriftligt av avdelningschefen?Kan jag använda den bekräftelsen för att hävda att avtalet ska följas och att min lön ska justeras retroaktivt?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Muntligt avtal om lön

Du beskriver att du fick en höjning av din provlön av den nya avdelningschefen. Jag tolkar det som att denna höjning inte motsvarar vad du har kommit överens om med den tidigare avdelningschefen. Det finns inget krav på att ett avtal om lön ska vara skriftligt. Om du och den vid tiden arbetande avdelningschefen kom överens om att en viss lön skulle utgå när din provanställning gick ut, är detta som utgångspunkt bindande för arbetsgivaren (1 § avtalslagen). Detta förutsätter dock att avdelningschefen har beslutanderätt gällande löner, vilket är troligt i ditt fall.

Har avtalet ändrats i och med att du godtagit annan lön?

Om du efter att provanställningen övergick till en tillsvidareanställning har fått samma lön, och du inte har gjort invändningar mot detta, kan eventuellt din tystnad ses som ett konkludent handlande. Ett konkludent handlande är en form av tyst medgivande. Man kan då säga att det har skett en ändring av det ursprungliga avtalet genom att arbetsgivaren har betalt ut lägre lön och du godtagit den lägre lönen genom att inte framställa några invändningar. Det är svårt att avgöra i ditt fall, men jag anser i alla fall att det har betydelse hur många månader du har fått den lägre lönen utan att framställa invändningar.

Bevisning och vem som ska bevisa vad

Det är bra om du kan få ett skriftligt intygande av den förra avdelningschefen. Då blir det enklare för dig att bevisa att ni hade en överenskommelse. Om du kan bevisa att det fanns ett avtal om högre lön, är upp till din arbetsgivare att bevisa att du, genom att inte framställa invändningar om den lägre lönen, har accepterat andra anställningsförhållanden. Om arbetsgivaren inte kan visa detta, har du rätt till att få ut den högre lönen även retroaktivt. Du har i sådant fall även rätt till dröjsmålsränta på den del av lönen som du inte har fått (3 § och 6 § räntelagen).

Hoppas att du fick svar på din fråga. Tveka inte på att höra av dig med fler frågor!

Carl Trolle Olson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Anställningsavtal (110)
2021-09-04 Avtal ska hållas!
2021-08-26 Kan studenter ta patent på uppfinningar som utvecklas under skoltid?
2021-05-30 Säga upp anställningsavtal (sommarjobb)
2021-05-24 Frånträda anställningsavtal innan tillträde

Alla besvarade frågor (95728)