Muntligt avtal om köp av hus på ofri grund, bindande?

2019-09-13 i Muntliga avtal
FRÅGA
Om man träffar ett muntligt avtal om köp av byggnad på ofri grund, är det avtalet bindande? Köp av fastighet har styrs väl av andra regler men vad gäller i detta fall?
SVAR

Hej! Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

Du vill veta huruvida ett muntligt avtal om köp av byggnad på ofri grund kan vara bindande.

Vad säger lagen?

Det är riktigt som du säger att det finns vissa formkrav som ställs upp när man ska ingå avtal om köp av fastighet. Dessa krav ställs upp i 4 kap Jordabalken (JB) och innebär i korthet att ett avtal om köp av fastighet för att vara giltigt ska göras skriftligt och innehålla vissa uppgifter om pris och annat. Ett avtal om köp av fastighet som inte efterlever de krav som ställs upp i jordabalken är ogiltigt.

Ett hus på ofri grund är lös egendom, de formkrav som ställs upp i 4 kap JB gäller alltså inte vid ett avtal om köp av sådan egendom. Ett muntligt avtal om köp av hus på ofri grund är därför i princip bindande enligt avtalsrättsliga regler och principen om att avtal ska hållas. Det kan däremot ändå vara klokt att upprätta ett skriftligt avtal för att säkra bevisning vid en eventuell tvist.

Jag hoppas att du med detta fått svar på din fråga! Om du skulle ha några ytterligare funderingar är du varmt välkommen att återkomma med dessa.

Med vänlig hälsning,

Claudio van der Touw
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Muntliga avtal (205)
2020-07-23 Vem bär bevisbördan vid muntligt avtal om lån?
2020-07-20 Har jag möjlighet att avstå från ett avtal jag tackat ja till?
2020-07-05 Vad kan jag göra om min ex man inte vill hålla ett muntligt avtal?
2020-07-02 Gäller muntliga avtal?

Alla besvarade frågor (82623)