Muntligt avtal om byte av hyresrätt.

2018-09-30 i Muntliga avtal
FRÅGA
Jag bor i en hyresrätt. Tillsammans med mina grannar kom vi överens om att vi skulle byta hyresrätt med varandra. Under sex månader har vi varit helt överens om detta, vi har växlat mail med hyresvärden som gett sitt muntliga godkännande, det har gjorts besiktningar av våra lägenheter och vi grannar har även både muntligt och per sms bestämt datum för bytet. Allt var helt klart och bestämt. Nu två veckor före flytten, då flyttfirma är inbokad och flyttkartongerna är fulla, bestämmer sig grannarna för att dom vill dra sig ur. Detta för att de vill sälja sitt kontrakt svart, något de råkade försäga sig om under ett telefonsamtal till mig. Vi har inte bytt kontrakt med varandra, då detta skulle göras bara ett par dagar före flytten. Har jag någon rätt att ändå kunna kräva att bytet genomförs?
SVAR

Hej!
Tack för att du vänder dig till Lawline.

I svensk rätt har muntliga avtal och skriftliga avtal samma dignitet. Ert muntliga avtal har alltså samma värde som om det vore skriftligt. Problematiken med muntliga avtal är dock att det är svåra att bevisa, vilket kan behövas om en tvist om avtalets giltighet uppkommer.

Huvudregeln är att den part som hävdar att ett avtal föreligger även har bevisbördan för detta. Om du lyckas bevisa att det föreligger ett avtalet och motparten inte fullgör sin prestation föreligger ett kontraktsbrott. Detta bör motparten ersätta dig för. Denna ersättning ska innefatta det negativa kontraktsintresset vilket är ersättning för direkta försluter.

Med vänlig hälsning,

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Muntliga avtal (222)
2021-11-30 Är muntliga avtal giltiga?
2021-10-31 Vem ska bevisa om en swish rör sig om en gåva eller ett lån?
2021-09-30 Hur gör man om part inte lever upp till muntligt avtal?
2021-05-06 Ska ett muntligt avtal vara gällande?

Alla besvarade frågor (97717)