Muntligt avtal och konsumenttjänstlagen

2018-02-22 i Muntliga avtal
FRÅGA
HejJag har fått en muntlig offert med maxtak på 60000 kr för vvs jobb. Nu när jobbet är utfört så landar fakturan på 85000 kr. Hur ska jag förhålla mig till det?Tacksam för svar
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I Sverige finns det inget krav på att ett avtal måste vara skriftligt, utan det råder s.k. formfrihet. Alltså, att ett avtal kan komma till stånd muntligt. En princip som är starkt förankrad i svensk avtalsrätt är pacta sunt servanda, vilket betyder "avtal ska hållas". Denna princip finns inte inskriven i någon lag, men gäller ändå. Om det är så att du har accepterat offerten med maxtak på 60 000 kr, så har också ett avtal om det ingåtts och det är juridiskt bindande.

Problemet blir frågan kring bevisning. I och med att det är du som påstår att priset är felaktigt så är det också du som har bevisbördan för det. Det vill säga, du måste kunna bevisa att det faktiskt är 60 000 kr som är det avtalade priset.

Har du ingått detta avtal som privatperson och anlitat ett företag? I sådana fall är konsumenttjänstlagen (KTjL) tillämplig enligt 1 §. Den lagen är tvingande till konsumentens fördel och måste alltså följas hela tiden. Där i stadgas det att företaget är skyldiga att redovisa en specificerad räkning för vad som utförts, 40 § KTjL. Alltså, så att ni har en möjlighet att faktiskt granska vad som gjort att det kostat betydligt mer än vad du tänkte dig. Värt att tillägga är att företaget har rätt till pristillägg enligt 38 § KTjL om det utförts något tilläggsarbete. Detta återfinns också i 8 §, där det dock framgår att företaget endast får vidta tilläggsarbeten om du har underrättats och gett ditt samtycke till det innan. Eftersom den muntliga offerten endast innehöll ett maxtak och inte ett fast pris så aktualiseras även 36 § KTjL. Där framgår det att tjänsten ska följa av vad som är skäligt till dess utförande. Det framgår även att priset inte får överstiga 15% av den ungefärliga prisuppgiften(60 000 kr), om inte tilläggsarbete har utförts.

Avslutningsvis, hur man än vrider och vänder så är det den som påstår att priset är felaktigt som måste bevisa det. Även fast du har ingått ett giltigt avtal om 60 000 kr så åligger bevisbördan dig. I och med att offerten var muntlig så blir detta förstås svårt. Mitt tips är att du begär ut en specifikation på vad som kostat vad och sen försöker föra en diskussion med företaget för att uppnå en lösning.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Martin Rosén
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Muntliga avtal (225)
2021-12-30 Har hyresgästen besittningsskydd när ägaren vill sälja huset?
2021-12-14 Har jag öppet köp om en butiksanställd lovar mig det?
2021-12-12 Bundenhet till muntligt avtal vid avtalsparts bortgång
2021-11-30 Är muntliga avtal giltiga?

Alla besvarade frågor (98481)