Muntligt avtal mellan två affärsparter. Hur ska avtalet tolkas?

2018-02-27 i Muntliga avtal
FRÅGA
En muntlig överenskommelse slöts när ett affärsupplägg slöts mellan 2 parter. Det fins inget skrivet. Denna överenskommelse har nu gällt under drygt ett år och visas tydligt med i resultatrapporter. Nu finns det önskemål från högre ort att en justering av överenskommelsen skall göras. Ngt som en av parterna motsäger sig eftersom man hävdar att den det som beslutades gäller under avtalstiden som är på 4år. Parten som vill ändra på den hävdar att det man beslutade då bara gäller under 1a året och att justering ska göras efter år ett. Ngt som försämrar för den andra parten.Vad är rätt och fel här?Tack på förhand!
SVAR

Hejsan! Kul att du vänder dig till oss på Lawline.

Jag tolkar det som att situationen händer i affärssammanhang. Ni har enligt uppgifter slutit ett muntligt avtal, ingenting finns skrivet och avtalet har följts i snart ett helt år och det finns även resultatrapporter kring avtalet.

När det gäller muntliga avtal mellan två företag så gäller det att kunna påstå att ett avtal ser ut på ett visst sett, med andra ord, behövs det bevisas att avtalet slöts och godkändes av båda parterna under de omständigheter som ni påstår. Emellertid, när det gäller bevisning angående om avtalet gäller i ett år eller fyra år, så är det i praktiken ord som står mot ord. Det finns emellertid vissa omständigheter som domstolen överväger mer än andra vid muntliga avtal.

Sedvänja
Domstolen tar stor hänsyn till sedvänja mellan parter. Det innebär att om parter har gjort affärer och slutit avtal tidigare, så ska avtalet som det tvistas om, ha ungefär samma bestämmelser som de tidigare avtalen. Exempelvis, om tidigare avtal har haft en giltighet på tre år, så borde avtalet som det tvistas om också ha en giltighetstid på tre år.

Branschpraxis
Vidare är branschpraxis en sådan sak som kan ha betydelse för tolkning av muntliga avtal. Detta förutsätter dock att den branschen det rör sig om har en ganska stark praxis rörande giltighetstiden för avtal.

Domstolen
När domstolen överväger bevismaterial, sedvänja, branschpraxis, så tar de ställning till otaliga omständigheter som kan ha betydelse för resultatet och kommer senare med en slutsats om vilken part som sannolikt har "rätt". Eftersom det rör sig om en muntlig överenskommelse kommer domstolen inte ha mycket att gå på. Det kan tom röra sig om att domstolen tar ställning till vilken giltighetstid som skulle göra minst skada för både företagen om ingenting kan rimligtvis bevisas.

Sammanfattning
Sammanfattningsvis, kan sägas att muntliga avtal är svåra att tolka och lämnar stort utrymme för parterna att försöka kompromissa och omförhandla ett avtal. Jag kan tyvärr inte säga vem som har rätt eller fel utan det beror på omständigheterna, två av dem är de jag nyss förklarade, sedvänja och branschpraxis. Det gäller för parterna att komma överens sinsemellan eller processa upp till domstolen. Det är väldigt dyrt och tidskrävande med en process i domstolen och därför rekommenderar jag att försöka komma fram till en överenskommelse. Det bör nämnas att, i mitt svar, så förutsätter jag att ingenting är skrivet eller sagt om giltighetstiden. Vill du ha vidare hjälp med ärendet så kan du boka tid med en av våra jurister genom att klicka här.

Med vänliga hälsningar!

Binh Tran
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Muntliga avtal (225)
2021-12-30 Har hyresgästen besittningsskydd när ägaren vill sälja huset?
2021-12-14 Har jag öppet köp om en butiksanställd lovar mig det?
2021-12-12 Bundenhet till muntligt avtal vid avtalsparts bortgång
2021-11-30 Är muntliga avtal giltiga?

Alla besvarade frågor (98708)