Muntligt avtal mellan inneboende

2020-02-27 i Muntliga avtal
FRÅGA
Hej! Jag har en liten fråga, jag har en inneboende hos mig som även är min kompis. Nu ska hon flytta ut och vi har hamnat i en liten twist. När hon flyttade in så skrev vi inget riktigt kontrakt på papper då vi båda sa att vi är vänner och litar på varandra (dumt jag vet men gjort är gjort) hur som helst så skrev vi ett kontrakt på sms där vi gick igenom vad som gällde, att vi hade 3 månaders uppsägningstid och båda sa "deal" och att detta kontrakt är bindande. Nu för tre veckor sedan när hon berättade att hon skulle flytta ut så hittade jag inte detta papper och sa därför att det var okej för henne att bara betala mars för att jag ville vara en schysst kompis för att hon ska slippa få dubbla hyror (även detta på sms). Nu har situationen ändrats och nu sitter jag själv med dubbla hyror vilket jag inte har råd med så jag sa att jag behöver att hon betalar även för april som originalavtalet sa. Jag har nu hittat detta kontrakt i våra konversationer och skickat detta till henne men hon påstår att eftersom att jag har sagt att det var okej att hon endast betalade för mars så är detta ett nytt avtal och därav bindande vilket vi inte skrev utan jag sa endast att jag kan vara snäll och låta henne slippa betala. Vad är rätt i detta fall? Gäller det första kontraktet som vi har skrivit och avtalat eller är det så att bara för att jag skrev att det är okej så är det en ändring i kontraktet och det senaste gäller? Tacksam för svar. Mvh
SVAR

Hejsan! Tack för att du vände dig till Lawline med din fråga.

Jag uppfattar det som att du undrar över vilken av de två överenskommelserna som du hade med din kompis är bindande. Avtalslagen (AvtL) blir tillämplig i ditt fall då det rör sig om en avtalstvist mellan er. Nedan kommer en redogörelse för din fråga.

Den första överenskommelsen

För att ett avtal ska anses bindande krävs det ett anbud och en accept (1 § första stycket AvtL). Såsom jag tolkar den information du har angett verkar ett bindande avtal ha förelegat mellan er då ni har lagt ut vissa villkor och bekräftat dessa. Ni har haft en gemensam avsikt att ingå detta avtal och fått ner denna avsikt i skrift. Ett avtal mellan en hyresgäst och inneboende har inget lagstadgat formkrav och därför är även sms-konversationer giltiga avtal (1 § tredje stycket AvtL). Ni är alltså båda bundna av detta avtal.

Den andra överenskommelsen

Överenskommelsen som du hade med din kompis angående att hon enbart behövde betala hyran i mars har jag i detta svar tolkat som att du "sade" att detta var OK, alltså via muntlig konversation. Muntliga avtal är lika bindande som skriftliga avtal, om motparten accepterar anbudet omedelbart efter att anbudet avgetts (3 § andra stycket AvtL). Den part som påstår att ett sådant avtal föreligger har bevisbördan för detta. I ditt fall är det din kompis som påstår att detta muntliga avtal föreligger. Detta blir därför svårt för henne att bevisa detta eftersom hon antagligen inte har något annat att gå på än hennes egna ord.

Vad som gäller för dig nu

Huvudprincipen är att avtal ska hållas (pacta sunt servanda). Er första överenskommelse (som du kan bevisa genom sms:en) är ni alltså båda bundna av, medan er andra överenskommelse (den muntliga) inte är bindande för vare sig dig eller din kompis, eftersom detta avtal inte kan bevisas.

Om du fortfarande känner dig osäker på hur du ska kunna gå vidare med din fråga, rekommenderar jag dig att boka tid med en av våra jurister. Du kan boka direkt på https://lawline.se/boka

Hoppas att du fick svar på din fråga! Skriv annars en kommentar så ska jag förtydliga så gott jag kan.

Med vänliga hälsningar

Adam Rajab
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Muntliga avtal (222)
2021-11-30 Är muntliga avtal giltiga?
2021-10-31 Vem ska bevisa om en swish rör sig om en gåva eller ett lån?
2021-09-30 Hur gör man om part inte lever upp till muntligt avtal?
2021-05-06 Ska ett muntligt avtal vara gällande?

Alla besvarade frågor (97676)