Muntligt avtal med äldre dement person.

2018-06-30 i Muntliga avtal
FRÅGA
Det finns två universella testametstagare, dvs boets förvaltare och hens bror. Jag ställer frågan som den tidigare avlidne makens universella testamentstagare.Det gäller bouppteckning som jag anser är inte fullständig. Boets förvaltare hävdar att personen som avled gav bort bilen till en av testamentstagare . Det finns inga dokument som bekräftar det. Efter dödsfallet bilen reg. på boets förvaltare och efter några månader på hens bror. Kan muntlig avtal eller uttalande gälla om personen som köpte bilen och var delvis dement ;ålder 86 år, om det är till fördel för de som ärver avlidna personen?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline!

Jag förstår det som att ni undrar ifall en äldre "delvis dement" person

Muntliga avtal blir gällande när anbud-accept modellen uppfyllts. I regel måste anbudet accepteras omedelbart, 3 § 2 st Avtalslagen.

Ifall ett muntligt avtal ej ska ses som giltigt behöver en av parterna sakna rättslig handlingsförmåga, det vill säga förmåga att själv ingå avtal. Ifall man inte är myndig, är satt under förvaltare eller har en psykisk störning saknar man rättslig handlingsförmåga och muntliga avtal är i huvudregel ogiltiga. Det är inte troligt att den avlidne skulle ses som att hen hade en psykisk störning enligt "lag (1924:323) om verkan av avtal, som slutits under påverkan av en psykisk störning" bara pga ålder.

Att personen är delvis dement samt gammal kan ej räcka för att få avtalet ogiltigförklarat. Ifall köpet är oskäligt finns dock chans att jämka det enligt 36 § Avtalslagen. Här räknas alla omständigheter vid och efter köpet in, regel är en slags generalklausul och är antagligen den största möjlighet ni har att frångå eller jämka avtalet.

Hoppas ni fick svar på er fråga.

MVH

Patrik Olsson

Patrik Olsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Muntliga avtal (221)
2021-10-31 Vem ska bevisa om en swish rör sig om en gåva eller ett lån?
2021-09-30 Hur gör man om part inte lever upp till muntligt avtal?
2021-05-06 Ska ett muntligt avtal vara gällande?
2021-02-27 Inneboende vägra lämna?

Alla besvarade frågor (97352)