Muntligt avtal, delat ansvar om samägd hund efter skilsmässa

2017-07-31 i Muntliga avtal
FRÅGA
Hej. Jag och mitt ex är skilda och hade efter 12 års äktenskap 3 barn och en hund gemensamt. Vi gjorde en muntlig överenskommelse om hur barn och hund skulle vara ett delat ansvar med boende halva tiden. Nu vill mitt ex inte längre ta hand om hunden och kräver att jag ska ta honom på heltid. Jag har inte ekonomiska eller praktiska förutsättningar för detta och han vill då att vi gör oss av med hunden. Kan han rent juridiskt frångå vårt muntliga avtal på det här sättet och tvinga mig att ta hunden alternativt att vi gör oss av med honom vilket jag verkligen inte vill?
SVAR

Hej och jättetrevligt att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Hur ingås ett avtal?
Ett avtal i juridisk mening ingås då två samstämmiga viljor föreligger. Ni har gjort en muntlig överenskommelse om ett delat ansvar av hunden, det vill säga ingått ett avtal om hur ansvaret ska fördelas.

Bundenhet vid muntliga avtal och bevisbörda
Ett avtal som ingåtts ska hållas, detta brukar uttryckas med ”pacta sunt servanda”, och denna princip finner vi stöd för i här ">1 § avtalslagen. Att ett avtal ska hållas betyder att du inte kan frångå detta såvida inte din motpart samtycker till det.

Vidare är en muntlig överenskommelse precis lika bindande som en skriftlig, undantaget vissa avtal såsom fastighetsköp. Svaret är således nej, rent juridiskt kan han inte frångå ert muntliga avtal, här ">1 § AvtL. En vägran att fullgöra avtalad förpliktelse utgör ett s.k. kontraktsbrott, vilket kan förenas med påföljder såsom skadestånd för de ekonomiska förluster avtalsbrottet medför för dig. Den som påstår att avtal ingåtts har bevisbördan för det. Till skillnad från skriftliga avtal kan det dock vara svårt att bevisa att muntligt avtal föreligger. Det bästa för dig är att det finns någon form av bevisning som styrker att ett avtal om delat ansvar mellan er föreligger; det blir annars lätt ord mot ord. Vid tvist måste du således kunna bevisa att ett avtal ingåtts.

Kan han tvinga dig att ta hunden?
En hund är i juridisk mening att betrakta som en lös sak och då ni tillsammans äger hunden och inte är gifta blir samäganderättslagen tillämplig. Först och främst skulle ditt ex kunna skänka sin andel av hunden till dig genom gåva, 2 § gåvolagen. Accepterar du gåvan upphör ansvaret för hunden för ditt ex. Han kan inte tvinga dig att ta emot andelen av hunden, men om du motsätter dig gåvan kan ditt ex i egenskap av delägare vända sig till domstol för att utbjuda hunden till försäljning vid offentlig auktion, 6 § samäganderättslagen. Detta gäller såvida ni inte avtalat om ett försäljningsförbud, det vill säga kommit överens om att hunden inte ska få säljas.

Önskar dig lycka till och jag hoppas att svaret bringat dig klarhet i situationen. Skulle du behöva ytterligare hjälp med ditt ärende är du så välkommen att höra av dig till en jurist här på Lawline via www.lawline.se/boka. Du kan även ringa på 08-533 300 04, där tiderna är mån-fre 10-16.

Med vänliga hälsningar,

Victoria Limnefelt Nygren
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Muntliga avtal (219)
2021-05-06 Ska ett muntligt avtal vara gällande?
2021-02-27 Inneboende vägra lämna?
2021-02-20 Är ett löfte om köp bindande?
2021-01-21 Är muntliga avtal bindande?

Alla besvarade frågor (94270)