FrågaAVTALSRÄTTMuntliga avtal14/06/2015

Muntligt avtal

Hej! Jag tog på prov över en katt åt en vän och bad henne flera gånger skriva över katten på mig men det gjorde hon aldrig. Det finns inga papper på att katten är min, inget köpeavtal, ingen överlåtelsehandling och i ägarregistret står hennes namn. Nu har jag inte möjlighet att ha kvar katten men hon vägrar ta tillbaka den. Eftersom det inte finns något avtal på att katten är min och den i ägarregistret står på henne, har hon eller jag ansvaret för katten?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Huvudregeln inom avtalsrätten är att avtal kan ingås utan att några formkrav är uppfyllda, vilket betyder att även muntliga avtal är bindande. Från denna huvudregel finns vissa undantag, men dessa är inte aktuella i din situation. Ett avtal skapas genom att en part avger ett anbud som den andra parten accepterar. Accepten måste gälla anbudet i sin helhet och utan tillägg eller ändringar för att vara giltig. Det avgörande är alltså vad ni bestämde när du tog över katten. Sa ni att det endast var på prov så är det endast detta som täcks av avtalet men om ni även har sagt att du ska överta katten täcks även detta av avtalet.

Ägarregistret för katter är som jag har förstått det inte något tvingande utan syftet med detta är att bortsprungna katter lättare ska återfinnas. Att ägarregistret inte har ändrats är alltså inte självständigt en faktor som gör att katten fortfarande tillhör din vän.

I praktiken blir det dock en bevisfråga, då det inte finns något skriftligt avtal kan det bli svårt att bevisa att ett giltigt avtal föreligger. Att katten i ägarregistret fortfarande är skriven på din kompis är något som bevismässigt skulle kunna användas för att påvisa att ett avtal aldrig funnits.

Mikaela NordhRådgivare
Hittade du inte det du sökte?