FrågaAVTALSRÄTTMuntliga avtal22/09/2020

Muntligt avtal?

Hej!

Är en muntlig överenskommelse ett muntligt avtal? Om någon kommer med ett anbud, muntligt, och ena parten säger inte svara direkt utan mer indirekt som ett "jaja de blir bra" men har sågat en del i den muntliga överenskommelsen.

Räknas detta som muntligt avtal? Räknas detta som en accept för anbudet?

Ha de bra!

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag tolkar det som att den svarande parten inte fullständigt instämt i det muntliga anbudet. Din fråga aktualiserar reglerna i avtalslagen.

Huvudregeln är att ett antagande svar på ett anbud är bindande och innebär att ett avtal sluts (1 kap 1 § avtalslagen). Ett svar som innehåller att anbudet antas, men som på grund av till exempel ett tillägg eller en inskränkning inte överensstämmer helt med anbudet, gäller dock som ett avslag i förening med ett nytt anbud (1 kap 6 § avtalslagen). Utgångspunkten vid anbud som görs muntligen utan att anstånd med svaret medgivits, är att dessa måste antas omedelbart för att ett avtal ska anses ha kommit till stånd (1 kap 3 § andra stycket avtalslagen).

Mot bakgrund av informationen jag har i ditt fall bedömer jag att ett giltigt avtal inte kommit till stånd. Detta främst då ingen ren accept lämnats. Det faktum att den svarande parten svarat "jaja de blir bra" i kombination med att ha "sågat en del i den muntliga överenskommelsen" är att anse som en oren accept. En sådan gäller enligt 1 kap 6 § avtalslagen som ett avslag på det ursprungliga anbudet, men utgör samtidigt ett nytt anbud till den ursprunglige anbudsgivaren.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Michaela IosifidouRådgivare