Muntligt anställningsavtal vid tidsbegränsad anställning

Hej!

jag har blivit behandlat på ett sätt som jag personligen tycker inte någon ska bli.

Jag har jobbat som obehörig lärare i 4 år och dessförinnan har jag vikarierat på samma ställe i 4 år. Hann inte bli inlasad då det inte är ett alternativ när man jobbar som obehörig lärare.

Samma dag som eleverna skulle ut på julledighet bestämde min chef för att jag skulle bli kvar nästa termin. Vi var 4 personer som satt i rummet. Allt var klart när jag skulle komma tillbaka så skulle vi skriva på!

Jag valde under tiden jag var ledig att ta en resa och blev tvungen att missa första veckan och då skrev hon att jag kommer överväga att ha kvar dig och så blev det. JAG BLEV EJ KVAR!

Min fråga till er: vad tycker ni jag bör göra, det var ju att muntligt avtal, borde inte det gälla. Vem ska jag rikta mig mot?


Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Svaret på din fråga finns i lag om anställningsskydd (LAS) och jag kommer att hänvisa till denna lag i mitt svar.

Är ett muntligt anställningsavtal bindande?

Svaret är ja. Ett muntligt anställningsavtal gäller precis som ett skriftligt avtal. Skriftliga anställningsavtal är dock att föredra eftersom det blir lättare att bevisa vad arbetstagaren och arbetsgivaren har kommit överens om. Om ni har haft kontakt via mejl kan du använda dig av det för att styrka det ni tidigare har avtalat om.

Arbetsgivaren ska lämna besked om att en tidsbegränsad anställning inte kommer att fortsätta

Jag utgår ifrån att du hade en tidsbegränsad anställning innan förlängning av anställningsavtalet vägrades. I fall arbetsgivaren inte vill att den tidsbegränsade anställningen ska fortsätta ska arbetsgivaren meddela detta minst en månad före anställningstidens utgång. En förutsättning för rätt till sådant besked är dock att arbetstagaren, när anställningen upphör, har varit anställd hos arbetsgivaren mer än tolv månader under de senaste tre åren (15 § LAS).

Om arbetsgivaren bryter mot reglerna som finns i LAS kan han eller hon bli tvungen att betala lön och andra anställningsförmåner som arbetstagaren kan ha rätt till. Det finns möjlighet att begära skadestånd om skada har uppstått (38 § LAS). Det är inte okej att bryta ett anställningsavtal på det sätt som din arbetsgivare har gjort.

Hur du kan gå vidare

Jag skulle råda dig att kontakta din fackförening som kan hjälpa dig med problemet. Spara eventuella mejl eller sms om det finns som bevis på det ni har avtalat.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Tina HashemRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arbetsrätt och Arbetsgivarens skyldigheter ? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo