Muntligt anställningsavtal, "svartarbete" och utbetalning av lön

2017-10-12 i Anställningsformer
FRÅGA
Hej!Fråga 1:Nytt jobb, chefen har muntligen sagt att jag är anställd men har fortfarande inte fått skriva anställningsavtal 4 veckor senare. Är det ens lagligt eller räknas det som att jag jobbar svart? Fråga 2: Orolig att jag utnyttjas som gratis arbetskraft, om jag inte får några pengar sedan när lönen ska komma, finns det något jag kan göra då? Tack på förhand
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

"Svartarbete"

Det finns inte några formkrav för anställningsavtal. Det innebär att även muntliga anställningsavtal är bindande. Du riskerar alltså inte, enbart på grunden att du har ett muntligt anställningsavtal, att arbeta "svart".

Lönen

Vad gäller lönen kan sägas, att i de fall det endast finns ett muntligt avtal, föreligger det bevissvårigheter. Skulle din lön inte betalas ut, står ditt ord mot arbetsgivarens. Möjligen skulle det gå att bevisa att du arbetat visst antal timmar om det exempelvis finns någon form av stämplingssystem på din arbetsplats. Alternativt kanske det finns något skriftligt (mail, sms eller dylikt) mellan dig och arbetsgivaren, vari denne bekräftar att anställningsavtalet ska gälla.

Betalningsföreläggande

Det praktiskt enklaste tillvägagångssättet att få någon att betala en skuld, är att skicka en ansökan om betalningsföreläggande till Kronofogden. Skulle kunden inte bestrida kravet, eller alternativt acceptera ditt krav, kommer Kronofogden att hjälpa dig att få betalningen genomförd. I det fall kunden bestrider kravet kommer du få möjlighet att gå vidare med betalningskravet till tingsrätten.

För mer information om betalningsföreläggande kan du besöka Kronofogdens hemsida.

Ansökan om stämning

Är det så att du vet att kunden kommer att bestrida kravet om betalningsföreläggande, kan du istället vända dig direkt till tingsrätten med en stämningsansökan. Tingsrätten kan i en dom (efter huvudförhandling) besluta hur mycket pengar du har rätt till. Det är du som måste bevisa för tingsrätten att du har rätt till din lön, eftersom det endast finns ett muntligt anställningsavtal.

En rättsprocess kan ta lång tid och brukar vara ekonomiskt betungande. Skulle du förlora målet kan du bli tvungen att betala motpartens rättegångskostnader.

Domstolsverkets hemsida finner du mer information om hur du kan gå till väga för att ansöka om stämning.

Råd

Du arbetar alltså inte "svart". Du har dessutom rätt till din lön.

I det fall du är medlem i en facklig organisation, råder jag dig att ta kontakt med organisationen. Försök även att få anställningsavtalet påskrivet. En skriftlig bekräftelse skulle förbättra din position avsevärt!

Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!

Vänligen

Pontus Schenkel
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?