Muntligt anställningsavtal och behovsanställning

2016-12-29 i Anställningsformer
FRÅGA
Jag har nämligen jobbat på en bar och fått lön utbetald tidigare. Jag har inte skrivit på något avtal eller dylikt. Då enbart jag blir inringd vid behov och fick lönen utbetalt. Men nu har arbetsgivaren valt att avskeda mig utan orsak och innehåller min lön. Vilka rättigheter har jag? Jag har jobbat ungefär 3-4 månader
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ett anställningsavtal kan ingås såväl skriftligt som muntligt och enligt avtalslagen så är även ett muntligt avtal giltigt. Det kan dock uppkomma problem om en tvist uppstår mellan avtalsparterna eftersom det är svårt att bevisa vad som överenskommits.

Den anställning du beskriver låter som en så kallad behovsanställning, det vill säga att arbetsgivaren endast vid behov erbjuder dig arbete. Denna anställningsform finns emellertid inte reglerad i lagen om anställningsskydd. Som jag förstår det så är du av uppfattningen att ni inte har bestämt att anställningen ska vara tidsbegränsad, vilket talar för att anställningen har varit en behovsanställning i form av tillsvidareanställning. Anställningen ska då ses som en vanlig tillsvidareanställning, se 4 § lagen om anställningsskydd (här).

Om en tillsvidareanställning föreligger måste arbetsgivaren visa att det finns saklig grund, det vill säga giltiga skäl, för att kunna säga upp dig, se 7 § 1 st lagen om anställningsskydd (här). Med saklig grund avses arbetsbrist eller personliga skäl. I ditt fall är troligast att det skulle vara på grund av arbetsbrist, det vill säga att arbetsgivaren inte har tillräckligt med arbete att erbjuda. Arbetsgivaren har dock en skyldighet att utreda eventuell omplacering innan uppsägning blir aktuellt, se 7 § 2 st lagen om anställningsskydd (här). En uppsägning får vidare inte omedelbar verkan utan en viss uppsägningstid ska föreligga. Enligt 11 § lagen om anställningsskydd (här) gäller för både arbetstagare och arbetsgivare en minsta uppsägningstid av en månad.

En grundläggande princip i anställningsförhållandet är att arbetstagaren ska utföra sitt arbete och att arbetsgivaren ska betala ut lön. Arbetsgivaren kan därför inte vägra att betala ut lön för utfört arbete. Som ovan nämnts kan dock det muntliga anställningsavtalet skapa bevissvårigheter om arbetsgivaren inte betalar ut din lön och du väljer att driva tvisten vidare.

Med vänliga hälsningar,

Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Anställningsformer (773)
2021-05-06 Kan man vara timanställd hur länge som helst?
2021-05-02 Är man anställd om man inte skrivit på ett skriftligt anställningsavtal?
2021-04-30 Vad gäller vid inlasning om jag haft olika yrkestitlar?
2021-04-30 När börjar en anställning gälla och förtur till LAS

Alla besvarade frågor (92105)