Muntligt anställningsavtal?

2017-12-21 i Övrigt
FRÅGA
Hej, jag är sjuksköterska och har sagt upp mig ifrån mitt arbete och ska börja jobba på ett bemanningsföretag. Har inte skrivit ett kontrakt ännu, men har ett muntligt kontrakt och chefen har bekräftat via sms och mail etc, där vi diskuterat hur många pass per vecka vi ska jobba exempelvis. Nu har denna chef slutat svara mig, och det är mindre än en månad kvar tills jag ska börja där.Gäller det muntliga avtalet och sms:en? Hur kan jag gå vidare?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Ett anställningsavtal ingås formlöst, vilket innebär att det inte finns något krav på skriftlighet för att ett avtal ska ha anses kommit till stånd. Detta framgår av allmänna avtalsrättsliga principer. En muntlig överenskommelse om arbete är alltså tillräckligt för att ett bindande anställningsavtal ska uppkomma; att du dessutom har sms-meddelanden där arbetstider m.m. diskuteras är ytterligare något som talar för att ett avtal har uppstått mellan er. Eftersom att det är du som påstår att ett anställningsavtal föreligger, har du också bevisbördan för detta påstående (se mål AD 1999 nr 5). Jag skulle vilja påstå att dina möjligheter att bevisa detta i en eventuell rättslig process, med hänsyn till sms-meddelandena, är goda.

Handlingsalternativ
1. Gör det tydligt för arbetsgivaren att du är av uppfattningen att ett avtal har ingåtts. Förhoppningsvis kommer kontakten återupptas.
2. Kontakta ditt fackförbund och se om de kan vara behjälpliga i denna tvist.
3. Om inget händer, gå vidare och lämna in en stämningsansökan till tingsrätten. Du kan ha rätt till ersättning enligt 38 § lagen om anställningsskydd, eftersom att arbetsgivaren bryter mot lagen om något arbete inte erbjuds.

Lycka till! Om du behöver juridisk hjälp så finns Lawlines juridiska tjänster alltid till ditt förfogande. Du kan boka tid hos en jurist direkt på lawline.se/boka.

Lycka till!

Vänligen,

Sandra Söderberg
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1978)
2021-11-30 Antal timmar i månaden vid heltidsarbete
2021-11-30 Fråga om lön som asbesttekniker
2021-11-30 Vad gäller angående veckovila?
2021-11-30 Kan arbetstagare bli återbetalningsskyldig vid utbetalning av en felaktig lön?

Alla besvarade frågor (97478)