Muntligt anställningsavtal

FRÅGA
Hej! Jag har fått en anställning (vikariat) på ett universitet. Enligt arbetsgivaren skriver man inte under något anställningsavtal utan får endast ett beslut för anställning av personalansvarig. Hur fungerar det för mig och hr jag samma rättigheter med semester osv. som om jag har skrivit på ett avtal?
SVAR

Hej,

Tack för din fråga!

Anställningsavtalet brukar karakteriseras som ett konsensualavtal. Härmed avses att det för att avtal ska uppkomma är tillräckligt att parterna är överens. Någon särskild form krävs inte, så det finns alltså inget krav på skriftlighet för att avtalet ska gälla. Ett muntligt avtal är fullt tillräckligt.

Detta innebär att ett anställningsavtal gäller som utgångspunkt, oavsett om ett skriftligt anställningsavtal har kommit till stånd eller inte. Därmed innebär detta också att huruvida du fått ett skriftligt anställningsavtal eller inte, påverkar inte dina rättigheter.

Av flera skäl är det klokt att ingå anställningsavtal skriftligen, eller kräva ett skriftligt anställningsbevis efter att avtal ingått. Enligt lagen om anställningsskydd (LAS) så har arbetsgivaren en skyldighet senast en månad efter att arbetstagaren börjat arbeta, skriftligen informera om alla anställningsvillkor som är av väsentlig betydelse för anställningsförhållandet. Detta framgår av LAS 6c §, som du hittar här. Detta skulle kunna ses som en bekräftelse på det som ni har kommit överens om vid ingåendes av anställningsavtalet. Men, om arbetsgivaren inte uppfyllt detta, så påverkar det alltså inte frågan huruvida anställningsavtal har ingåtts eller inte.

Vad som också bör nämnas i detta sammanhang att stora delar av LAS är semidispositiv, vilket innebär att lagen kan avtalas bort genom kollektivavtal. Du gör därför klokt i att undersöka om ni är bundna av något kollektivavtal på er arbetsplats med avvikande bestämmelser från vad LAS ger uttryck för.

Hoppas att detta gav dig svar på din fråga, och all lycka till i framtiden!

Vänliga hälsningar

Stina Jansson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arbetsgivarens skyldigheter (785)
2021-08-31 Måste arbetsgivaren polisanmäla en drogmissbrukare på arbetsplatsen?
2021-08-31 Jag har inte fått min lön utbetald - vad kan jag göra?
2021-08-31 Använda av cbd kapslar med 0,2% thc vara skäl för uppsägning?
2021-08-30 Har en anställd rätt att arbeta under uppsägningstiden?

Alla besvarade frågor (95763)