Muntligt anställningsavtal

2020-09-03 i Övrigt
FRÅGA
Hej!I sommras så provjobbade jag på en golklubb under en vecka. Jag kom muntligt överens med arbetsgivaren att jag skulle få betalt för veckan som jag jobbade och förmodligen jobbet också. När min provjobbsperiod var slut så fick jag inte betalt eller jobbet. Jag mailade och ringde golfklubben flera gånger men fick aldrig något svar, vad ska jag göra?Vad har golfklubben gjort för fel och vilka lagar har det brytigt mot.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Muntliga anställningsavtal är bindande

Anställningsavtal kan ingås formlöst, varför er muntliga överenskommelse om att du ska jobba och få betalt är juridiskt bindande. Huvudregeln är också att avtal ska hållas. Vad som dock kan bli problematiskt vid muntliga avtal är att dessa är svåra att bevisa. Du kommer behöva bevisa att en muntlig överenskommelse uppkommit mellan er eftersom det är du som påstår att ett avtal föreligger.

Vad du kan göra

Något du kan göra för att stärka ditt ord gentemot arbetsgivarens om det visar sig att hen vägrar fullfölja ert avtal är att hänvisa till eventuella sms, mail eller annat som kan styrka det. Om inte sådant finns blir det väldigt svårt att hävda att informationen som du skrivit att ni kommit överens om stämmer och därför kan det bli svårt att få betalt. Tyvärr är det ett rätt vanligt fenomen att en del arbetsgivare utnyttjar människor på detta vis, speciellt unga, för att få arbetskraft. Det du därför bör göra är att kolla om det finns kollektivavtal på den arbetsplatsen du var på, eftersom du då troligen kan hävda avtalsbrott utifrån kollektivavtalet. Min rekommendation är att du tar kontakt med facket, om du är medlem i ett sådant, för att få vidare hjälp.

Mina råd till dig

Ta reda på om det finns ett kollektivavtal på arbetsplatsen och ta kontakt med facket för att få vidare hjälp med frågan. En viktig sak att komma ihåg är att det inte rekommenderas att ingå några muntliga anställningsavtal, just av det skälet att det blir väldigt svårt att bevisa vad parterna kommit överens om. Lycka till!

Vänliga hälsningar,

Marina Alsayegh
Fick du svar på din fråga?