Muntligt anställningsavtal

FRÅGA
Jag har ett muntligt avtal(med vittnen) om att jag blev anställd som ansvarig för en avdelning på mitt jobb, detta står inte på mitt kontrakt. men jag har fungerat och blivit muntligt utsedd till detta inför vittnen. Har jag inga rättigheter? Jag är inte tjänsteman och enligt min chef kan han flytta runt mig hur han vill.
SVAR

Hej och tack för att du valt att vända dig till Lawline med din fråga!

Anställningsavtal
När det gäller anställningsavtal så finns det inga formkrav. Med andra ord kan ett anställningsavtal vara såväl muntligt som skriftligt. Utgångspunkten med alla avtal är pacta sunt servanda vilket betyder avtal skall hållas. Din chef har inga rättigheter att ändra i avtalet utan att förhandla med dig som arbetstagare. Däremot finns det vissa ensidiga utfästelser i avtalet som din chef kan ändra utan att prata me dig, det kan exempelvis vara sådana saker som arbetsgivaren bjuder arbetstagarna på kaffe på arbetsplatsen eller likande saker.

Muntliga avtal
Problemet med muntliga avtal är att de kan vara svåra att bevisa, men eftersom att du skriver att du har vittnen förutsätter jag att dessa kan intyga att du och din chef ingått avtalet om din nya tjänst med varandra. Tyvärr är det svårt för mig att avgöra bevisläget mellan dig och din chef.

Jag skulle rekommendera dig att kontakta en facklig organisation om du är medlem i en sådan. De kan ge dig vidare rådgivning hur du ska göra.

Vänliga hälsningar,

Signe Lundgren
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll