Muntliga hyresavtals giltighet samt vilken uppsägningstid som gäller

Hej!

En närstående har har hyrt ut sin lägenhet i andrahand med fastighetsägarens godkännande. Tyvärr har det framkommit att det endast finns ett muntligt avtal med hyresgästen

Hyresgästen har nu för en vecka sedan meddelat att h*n flyttar ut innan månadsskiftet maj/juni. Lägenheten har h*n hyrt tillsvidare. De har inte heller tidigare diskuterat hur lång uppsägningstid h*n har. Hyresgästen själv säger att h*n inte har någon uppsägningstid.

Jag säger att ett avtal är ett avtal, även de muntliga och en uppsägningstid har h*n. Frågan är hur lång? En månad? Tre månader? Vad gäller?

Lawline svarar

Hej!


Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga.

Rättslig reglering kring hyresförhållanden finns i 12 kap Jordabalken (JB).

Du undrar huruvida ett muntligt avtal om andrahandsuthyrning av en bostad är giltigt. Svaret på denna fråga hittar vi i 12:2 JB, där det anges att avtalet endast behöver vara skriftligt om någon av parterna begär det. Detta innebär att ett muntligt avtal är lika giltigt som ett skriftligt om ingen av parterna har önskat ett skriftligt avtal. Det är dock alltid bra att ha ett skriftligt avtal ut bevissynpunkt, ifall problem som dessa uppstår.

Du undrar också hur lång uppsägningstid hyresgästen har. Uppsägningstider regleras i 12:4 JB. Eftersom hyresavtalet har löpt tills vidare har vi ett avtal på obestämd tid. Avtalet avser en bostad. Därför gäller 12:4 första stycket första punkten som anger att uppsägning får ske till det månadsskifte som inträffar tidigast tre månader efter uppsägningen. Ifall hyresgästen har sagt upp avtalet en vecka innan du skickade in denna fråga, den 5 maj 2018, får uppsägning ske tidigast till den 31 augusti 2018.

Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!

Med vänliga hälsningar,

Lovisa LundgrenRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fastighetsrätt och Andrahandsuthyrning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo