Muntliga hyresavtal

2016-06-30 i Hyresavtal
FRÅGA
Hej!Min flickvän hyrde ett rum hos sin mamma fram till december 2015, varpå mamman slängde ut och tvingade henne att lämna tillbaka nyckeln den 21a december (dock hade hon betalt hyra för hela månaden ut). Dom hade inget kontrakt, vilket morsan skrivit i en chatt (för att citera exakt): "Du har inget kontrakt och ingen skriftlig överenskommelse att förfoga över min nyckel". Det dom hade var en muntlig överenskommelse om summan hyra, men inget mer. Tillägger även att morsan bor svart, och är inte ägare till fastigheten.Då mamman verbalt misshandlar fv och hon varken har bil eller körkort så blev hämntning av bohag svårt, varpå morsan påstod efter tre månader att bohaget numera är hennes.Jag hjälpte fv att styra upp hämtning av hälften den 22e Juni samt andra hälften den 27e. När vi skulle hämta det sista så var det dock delar av bohaget som morsan behöll, däribland två dagböcker.Mina frågor är:Eftersom fv betalt hyra för månaden ut men tvingades lämna tillbaka nyckeln den 21a dec, räknar man 21a eller 31a dec som datumet hon inte längre var hyresgäst?Eftersom dom hade muntlig överenskommelse men morsan skriver "Du hade inget kontrakt", är det ett tillräckligt belägg för att p 27 i hyreslagen inte ska gälla?Då vi hämtat bohag så är ju äganderätten definitivt flickvännens nu, gäller det även bohaget som morsan behöll? Eftersom dagböcker enkelt bevisas vara min flickväns, kan vi på något sätt få tillbaka dem?
SVAR

Hej och tack för att di valt att ställa din fråga till Lawline!

12 kap 2 § JB föreskriver att hyresavtal ska upprättas men det är inte något formkrav, muntliga avtal gäller likaväl som skriftliga. Det måste dock vara skriftligt om någon av parterna begär det. Vad gäller uppsägningstiden så beror det på hur deras muntliga avtal såg ut – var det på obestämd tid måste uppsägningen ske skriftligen och var det todsbegränsat, dvs fram till en viss dag så slutar det gälla efter det bestämda datumet enligt 12 kap 3 § JB. Om det var på obestämd tid så skall uppsägning ske med tre månaders framförhållning enligt lagen, 12 kap 4 § JB. Vidare enligt 12 kap 8 § ska uppsägningen vara skriftlig om din flickvän bott där längre än tre sammanhängande månader. Uppsägningen av lägenheten ska sek i ett månadsskifte. Så att din flickvän blev utslängd och tvingad at flytta är helt fel och mycket riktigt visar mammans meddelande att de haft ett avtal om att dottern skulle få hyra in sig.

Enligt 12 kap 27 § i JB så framgår det att egendom som lämnats i lägenheten tillfaller hyresvärden om inte hyresgästen som lämnat på uppmaning kommer tillbaka och hämtar sina saker efter tre månader eller hämtar dess inom sex månader. För att den här regeln ska träda i kraft måste det stå klart och tydligt att hyresgästen helt och hållet har lämnat lägenheten och inte tenderar att flytta tillbaka, annars gäller den inte.

Dock så är det ett brott att hålla kvar någon annans tillhörighet på det sättet som mamman nu gör, det kallas olovligt förfogande och finns i 10 kap 4 § Brottsbalk (1962:700), det kan leda till böter eller fängelse upp till två år.

Utöver vad jag skrivit tidigare vill jag påminna om att jag inte kan ge ett utlåtande om dagboken är bevis tillräckligt, om mamman verkligen har begått ett brott eller inte eftersom jag inte har alla omständigheterna och dessa är typiska situationer där det behövs göras bedömningar i varje enskilt fall. det jag skriver här råd och uppklarande utifrån en informationen jag fått i frågan.

Tillsist, om det skulle bli en tvist så är det till Hyresnämnden i ert län som ni vänder er till, angående dagboken som mamman inte vill lämna ifrån sig så är det kronofogdemyndigheten ni bör höra av er till.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Ophelia Wigström
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresavtal (1490)
2021-01-26 Måste jag vara folkbokförd på den lägenhet som jag hyr ut?
2021-01-23 Solidariskt betalningsansvar när fler står på hyreskontraktet
2021-01-23 Säga upp tidsbestämt hyresavtal i förtid
2021-01-20 Folkbokföring vid innehav av bostadsrätt och hyresrätt

Alla besvarade frågor (88498)