Muntliga avtals giltighet enligt L om handelsagentur

2020-03-13 i Formkrav
FRÅGA
Bästa LawlineJag har bara en enkel fråga om ni har möjlighet att svara:Jag har ett muntligt avtal mellan mig som agent och min uppdragsgivare inom livs handeln där jag besöker kunder och tar ordrar på en bestämd marknad.Min fråga är om mitt muntliga avtal är lika bindande som ett skrivet avtal enligt agentur lagen från 1991?även om jag naturligtvis förstår att det är svårare att hävda vad som är sagt muntligen alt skriftligt.Tacksam för svar vänligen
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Lagen om handelsagentur är tillämplig på såväl muntliga som skriftliga avtal, med ett undantag: Konkurrensklausuler mellan agenten och huvudmannen är enbart giltiga gentemot agenten om de upprättats skriftligen (35 § första stycket första punkten lagen om handelsagentur).

Vänligen

Henrik Witt-Strömer
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Formkrav (160)
2020-09-10 Vad krävs för att ett köpeavtal ska vara bindande?
2020-08-28 Får anställd personal på ett äldreboende bevittna en framtidsfullmakt?
2020-07-26 Kan fullmakt ges till flera personer?
2020-07-12 Behöver man skriva på avtal med viss färg på pennan?

Alla besvarade frågor (84437)